Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πότε πρέπει να υποβάλω τα δικαιολογητικά έγγραφα της επαγγελματικής μου εμπειρίας και τα διπλώματα/πτυχία μου;

Πότε πρέπει να υποβάλω τα δικαιολογητικά έγγραφα της επαγγελματικής μου εμπειρίας και τα διπλώματα/πτυχία μου;

Μόνο οι υποψήφιοι/-ες που καλούνται στη δοκιμασία ή στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης πρέπει να τηλεφορτώσουν σαρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν τις πληροφορίες που περιέχει η αίτηση υποψηφιότητάς τους. Γενικά, τα έγγραφα αυτά πρέπει να τηλεφορτωθούν το αργότερο την παραμονή της δοκιμασίας ή των δοκιμασιών του κέντρου αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/-ες διαδικασιών επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (CAST/P) δεν πρέπει να επισυνάψουν δικαιολογητικά έγγραφα στην αίτησή τους CAST/P.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι