FAQs

Paġna ewlenija > FAQs > Meta għandi nissottometti d-dokumenti li jappoġġjaw l-esperjenza professjonali tiegħi u d-diplomi tiegħi?

Meta għandi nissottometti d-dokumenti li jappoġġjaw l-esperjenza professjonali tiegħi u d-diplomi tiegħi?

Il-kandidati mistiedna għat-test(ijiet) taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni biss għandhom japplowdjaw kopji skenjati tad-dokumenti rilevanti tagħhom, li jappoġġjaw l-informazzjoni fil-formola(i) tal-applikazzjoni tagħhom. B’mod ġenerali, dawn id-dokumenti jridu jkunu applowdjati mhux aktar tard mill-ġurnata ta’ qabel it-test(ijiet) taċ-ċentru ta’ valutazzjoni.

Il-kandidati għall-proċeduri ta’ selezzjoni tal-aġenti kuntrattwali (CAST/P) ma għandhomx jillinkjaw dokumenti ta’ sostenn mal-applikazzjoni(jiet) CAST/P tagħhom.

It-tweġiba kienet utli?

Iva Le