Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Kedy mám predložiť diplomy a dokumenty na preukázanie svojej odbornej praxe?

Kedy mám predložiť diplomy a dokumenty na preukázanie svojej odbornej praxe?

Naskenované kópie svojich relevantných dokumentov na preukázanie informácií uvedených v prihláške alebo prihláškach nahrávajú len uchádzači pozvaní na test alebo testy v hodnotiacom centre. Tieto dokumenty sa v zásade musia nahrať najneskôr deň pred testovaním v hodnotiacom centre.

Uchádzači vo výberových konaniach na pozíciu zmluvných zamestnancov (CAST/P) nemôžu k svojej prihláške alebo prihláškam v rámci CAST/P pripojiť žiadne podporné dokumenty.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie