Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > När ska jag skicka in handlingar som styrker min yrkeserfarenhet och mina examina?

När ska jag skicka in handlingar som styrker min yrkeserfarenhet och mina examina?

Det är bara sökande som kallas till proven vid utvärderingscentrumet som ska ladda upp skannade kopior av relevanta handlingar som styrker de uppgifter de har lämnat i sina ansökningar. Handlingarna ska vanligtvis laddas upp senast dagen före proven vid utvärderingscentrumet.

Om du söker till urvalsförfaranden för kontraktsanställda (Cast/P) ska du inte lägga till styrkande handlingar till dina Cast/P-ansökningar.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej