Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Πώς διενεργείται ο έλεγχος ταυτότητας στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης;

Πώς διενεργείται ο έλεγχος ταυτότητας στο εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Εξ αποστάσεως κέντρο αξιολόγησης:

  • Έως και 6 εβδομάδες πριν από τις δοκιμασίες του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης, θα σας ζητηθεί με επιστολή στον λογαριασμό σας EPSO να τηλεφορτώσετε πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου μέσω του λογαριασμού σας EPSO. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν ολοκληρώνουν τον έλεγχο ταυτότητας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι