Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Ako sa vykonáva kontrola totožnosti v rámci diaľkového hodnotiaceho centra?

Ako sa vykonáva kontrola totožnosti v rámci diaľkového hodnotiaceho centra?

Diaľkové hodnotiace centrum:

  • Najneskôr 6 týždňov pred testovaním v rámci diaľkového hodnotiaceho centra vám bude na používateľské konto EPSO zaslaná výzva, aby ste prostredníctvom tohto konta nahrali aktuálnu fotografiu pasového formátu. Uchádzači, ktorí sa tejto kontrole totožnosti nepodrobia, sa na testovaní v rámci diaľkového hodnotiaceho centra nebudú môcť zúčastniť.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie