ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво да направя, ако по време на дистанционен тест се сблъскам с технически или организационен проблем, който може да повлияе на теста или моето представяне?

Какво да направя, ако по време на дистанционен тест се сблъскам с технически или организационен проблем, който може да повлияе на теста или моето представяне?

Ако възникне проблем по време на дистанционно провеждане на тест, моля:

  • уведомете квестора чрез функцията LIVE PROCTOR (по време на теста) или служител на Prometric чрез връзката за чат, за да поискате да отстрани проблема и да го регистрира писмено И
  • уведомете писмено EPSO до 3 календарни дни след теста чрез онлайн формуляра за контакти, като опишете накратко възникналия проблем. Задължението за информиране на EPSO важи за всички случаи (включително когато изпълнителят е предприел действия във връзка с проблема).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не