Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cad is ceart dom a dhéanamh má bhíonn fadhb theicniúil nó eagrúcháin agam le linn trialacha ar a ndéanfar feitheoireacht chianda, ar fadhb í a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do thoradh na dtrialacha a mhéid a bhaineann liom féin?

Cad is ceart dom a dhéanamh má bhíonn fadhb theicniúil nó eagrúcháin agam le linn trialacha ar a ndéanfar feitheoireacht chianda, ar fadhb í a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do thoradh na dtrialacha a mhéid a bhaineann liom féin?

Má bhíonn fadhb ann le linn trialacha ar a ndéanfar feitheoireacht chianda, déan an méid seo a leanas:

  • cuir an feitheoir ar an eolas tríd an ngné FEITHEOIR BEO (agus tú i mbun an scrúdaithe) nó cuir gníomhaire Prometric ar an eolas tríd an nasc comhrá chun an fhadhb a réiteach, agus iarr air tuairisc i scríbhinn ar an bhfadhb a thaifeadadh AGUS
  • cuir EPSO ar an eolas i scríbhinn faoi cheann 3 lá féilire i ndiaidh na trialach tríd an bhfoirm theagmhála ar líne agus cur síos gairid ar an bhfadhb ag gabháil leis sin. Is gá EPSO a chur ar an eolas i ngach aon chás (agus nuair a dheimhníonn an conraitheoir aon ghníomhaíocht leantach).

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh