DUK

Pradžia > DUK > Ką daryti, jeigu per nuotolinės priežiūros būdu laikomus testus kiltų techninių arba organizacinių problemų, dėl kurių galėtų nukentėti mano testo eiga arba rezultatai?

Ką daryti, jeigu per nuotolinės priežiūros būdu laikomus testus kiltų techninių arba organizacinių problemų, dėl kurių galėtų nukentėti mano testo eiga arba rezultatai?

Jeigu per nuotolinės priežiūros būdu laikomą testą kiltų problemų, būtinai:

  • įspėkite prižiūrėtoją, naudodamiesi funkcija LIVE PROCTOR (egzamino metu), arba „Prometric“ agentą, naudodamiesi pokalbių nuoroda, kad jie išspręstų problemą, ir paprašykite, kad incidentas būtų užregistruotas raštu IR
  • per 3 kalendorines dienas po testo užpildę internetinę kontaktinę formą praneškite apie problemą EPSO ir trumpai ją aprašykite. Informuoti EPSO privalu visais atvejais (net ir tais, kai rangovas užtikrina tolesnius veiksmus).

Ar šis atsakymas buvo naudingas?

Taip Ne