Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Hvad sker der, hvis jeg får fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter revurderingen, men udvælgelsesprøven allerede er gået videre til næste trin?

Hvis udvælgelseskomitéen giver dig fornyet adgang efter sin revurdering, bliver du genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor du blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden. 

mere

Jeg har indgivet en anmodning om revurdering, men har endnu ikke fået noget svar. Bør jeg sende en påmindelse?

Hvis du fik en bekræftelse på modtagelse, da du sendte din oprindelige klage, er der ingen grund til at sende en påmindelse, medmindre der er gået meget lang tid, siden du sendte den. Det kan tage flere uger at udarbejde et svar på en anmodning revurdering. Udvælgelseskomitéen skal mødes for at træffe en beslutning, og først herefter udarbejdes og sendes svaret.

mere

Jeg har et handicap og har haft problemer med at få adgang til EPSO's website og/eller min EPSO-konto under min udvælgelsesprøve. Hvem skal jeg kontakte for at fortælle om mine problemer og om, hvad jeg mener der kan gøres for at afhjælpe dem?

Tilgængelighed er meget vigtig for EPSO. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores kommunikation og udvælgelsesprøver mere tilgængelige. Men hvis du har problemer med at få adgang til din EPSO-konto eller vores website kan du kontakte os med det samme og fortælle os om problemet og om, hvordan du mener, vi kan afhjælpe det. Din feedback er vigtig for os. Den hjælper os med at forbedre vores tjenester og gøre dem mere tilgængelige for alle. Du kan læse mere om, hvad EPSO gør for at forbedre tilgængeligheden, på vores side om lige muligheder.

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mener, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med min udvælgelsesprøve, fordi jeg er anderledes?

EPSO lægger stor vægt på ligestilling og diversitet og gør sit yderste for at sikre lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere. Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet eller forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske og andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, afstamning, handicap, alder eller seksuel orientering, bedes du kontakte os med det samme og fortælle os om det.

mere

Hvilken type klage er relevant i mit tilfælde?

Hvis du er ansøger med en godkendt ansøgning til en af EPSO's almindelige udvælgelsesprøver, har du ret til at indgive enhver af de mulige typer af klager. Se også i meddelelsen om udvælgelsesprøven, hvor der er en oversigt over de forskellige måder, du kan indgive en klage på.

mere

Kan jeg indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand?

Enhver kandidat kan indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand inden for to år efter den dato, hvor den hændelse fandt sted, som udgør den påståede fejl eller forsømmelse.

mere

Kan jeg anlægge sag ved EU-Domstolen?

Enhver kandidat kan anlægge sag ved EU-Domstolen om en afgørelse truffet af udvælgelseskomitéen eller ansættelsesmyndigheden, og som påvirker hans eller hendes retsstilling som kandidat. Klagen skal indbringes for EU-Personaleretten inden for tre måneder og ti dage fra meddelelsen om den afgørelse, han eller hun vil anfægte. En afgørelse, der bliver anfægtet, kan annulleres men ikke ændres af Personaleretten.

mere

Kan jeg indgive en administrativ klage (i henhold til artikel 90), inden jeg får svar på min anmodning om fornyet gennemgang (af det samme klagepunkt)?

Nej. Hvis du mener, at det er nødvendigt at klage, skal du gøre det efter modtagelsen af svaret på din anmodning om fornyet gennemgang. En administrativ klage i henhold til artikel 90 skal tage udgangspunkt i en afgørelse, som påvirker din retsstilling som kandidat negativt. Det betyder i dette tilfælde, at klagen skal dreje sig om udvælgelseskomitéens afslag på din anmodning om en fornyet gennemgang. Fristen for at indgive en administrativ klage i henhold til artikel 90 er tre måneder fra meddelelsen om den afgørelse, som du vil klage over.

mere

Hvad sker der, hvis kandidaten kender et af medlemmerne i udvælgelseskomitéen?

Kandidaten skal i så tilfælde straks informere EPSO om det, så der kan træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå interessekonflikt.

mere

Kan jeg få udleveret min urettede skriftlige/praktiske prøve?

Ja, undtagen hvis prøven skal bruges igen. I givet fald vil du blive informeret om det i meddelelsen om udvælgelsesprøve og/eller indkaldelsen til den pågældende prøve.

mere

Kan jeg få udleveret evalueringskriterierne, pointskalaen, min rettede besvarelse eller information om pointgivningen?

Nej. Disse oplysninger er omfattet af den fortrolighed, som udvælgelseskomitéen er forpligtet til at overholde i henhold til personalevedtægten.

mere

I hvilke tilfælde kan jeg anmode om ny behandling af en afgørelse?

Du kan anmode om genvurdering af enhver af udvælgelseskomitéens eller EPSO's afgørelser, som påvirker dine muligheder for at gå videre på et hvilket som helst tidspunkt under udvælgelsesproceduren, hvis du mener, at der er sket en væsentlig fejl eller en overtrædelse af reglerne for udvælgelsesproceduren.

mere

Hvilke oplysninger skal jeg angive i min klage?

Udvælgelsesprøvens nummer Ansøgernummer Oplysninger om den afgørelse, du klager over(f.eks. at du ikke er blevet accepteret som ansøger, fordi din uddannelse eller erhvervserfaring ikke er relevant, er for kort eller ikke hænger sammen med udvælgelsesprøvens emneområde, at du har fået for få point for et eller flere af dine svar på spørgsmålene i Talent Screener, eller at du er uenig i bedømmelsen af en af dine kompetencer)  Grunden til din klage 

mere

Har du læst oplysningerne, og vil du indsende en klage nu?

Ja Nej