Časté otázky

Home > Časté dotazy > Complaints > Předběžné testy

Předběžné testy

Co se stane, když mě po přezkumu mého případu přijmou do řízení zpět, jenže konkurz mezitím už vstoupí do další fáze?

Pokud by vás výběrová komise po přezkumu přijala do řízení zpět, do jeho postupu byste vstoupil znovu v té fázi, v níž jste byl vyloučen, a to bez ohledu na to, do jakého stadia konkurz mezitím pokročil. 

více

Podala jsem žádost o přezkum. Žádnou odpověd jsem ale nedostala. Měla bych zaslat urgenci?

Jestliže jste poté, co jste zaslala svou stížnost, obdržela potvrzení o přijetí, neměla byste svou záležitost urgovat, pokud od té doby neuplynula dostatečně dlouhá doba. Připravit výsledky přezkumu může trvat několik týdnů. Výběrová komise se musí sejít a rozhodnout a teprve poté se připravuje a odesílá odpověď.

více

Mám zdravotní postižení a mám problémy s přístupem na internetové stránky úřadu EPSO a/nebo přístupností výběrového řízení. Na koho se můžu obrátit s mými připomínkami a doporučeními?

EPSO věnuje velkou pozornost otázce přístupnosti. Neustále pracujeme na tom, aby komunikace s naším úřadem a naše výběrová řízení byly široce přístupné. Pokud se však setkáte s problémy ohledně přístupnosti vašeho účtu EPSO nebo našich internetových stránek, neprodleně nás prosím kontaktujte a sdělte nám, o jaký problém se jedná, popř. své připomínky a doporučení. Vaše zpětná vazba má pro EPSO zásadní význam. Své služby můžeme díky ní neustále zlepšovat a zvyšovat jejich přístupnost. Další informace o tom, jak úřad EPSO zlepšuje přístupnost, najdete na stránkách zaměřených na rovné...

více

Co mám dělat, pokud si myslím, že se mnou kvůli mé odlišnosti nebylo v průběhu výběrového řízení spravedlivě zacházeno?

Úřad EPSO přikládá velký význam otázkám rovnosti a rozmanitosti a vyvíjí maximální úsilí s cílem dodržet rovnost příležitostí, rovné zacházení a rovný přístup mezi všemi uchazeči. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivým či diskriminačním způsobem na základě jednoho nebo více z následujících důvodů (pohlaví, rasa, barva pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání nebo přesvědčení, politické či jakékoli jiné názory, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace), neprodleně nás prosím...

více

Ne všechny testy jsou stejné. Není to vůči uchazečům nefér/nespravedlivé?

Pokud se v písemné části testu v rámci jednoho výběrového řízení (např. U testů pro překladatele) použijí různé texty, jsou vždy pečlivě vybrány tak, aby měly obdobnou úroveň obtížnosti.

více

Domnívám se, že daný jazyk ovládám perfektně a tudíž bych měl z testu dostat lepší hodnocení.

Úroveň jazykových znalostí požadovaná od uchazečů absolvujících tento test je velmi vysoká a výběrové řízení se řídí přísnými kritérii. Z tohoto důvodu se od uchazečů vyžaduje vynikající psaný projev v hlavním jazyce, vynikající porozumění psanému textu ve výchozím jazyce (popř. jazycích) a nejlépe dobrá znalost reálií výchozího i cílového jazyka a schopnost specializace v jedné či několika oblastech.

více

Mám dlouholetou překladatelskou praxi, z testů jsem měl dostat vyšší hodnocení.

Bodové hodnocení, které z testu obdržíte, se zakládá na výkonu, který jste podali v den zkoušky. Nelze se tedy odvolávat na jakoukoli předchozí profesionální zkušenost ve snaze zvrátit rozhodnutí výběrové komise.

více

Vysvětlující poznámky týkající se hodnocení mého testu jsou příliš stručné. Potřebuji podrobnější vysvětlení.

Dopis oznamující výsledky, který jste obdrželi, obsahuje bodové hodnocení testu i příslušné vysvětlující poznámky. Podrobnější poznámky vám bohužel zaslat nemůžeme.

více

Informace jste si již přečetli a nyní chcete podat stížnost?

Ano Ne