Ofte stillede spørgsmål

Home > Spørgsmål og svar > Complaints > Indledende prøver

Indledende prøver

Hvad sker der, hvis jeg får fornyet adgang til udvælgelsesprøven efter revurderingen, men udvælgelsesprøven allerede er gået videre til næste trin?

Hvis udvælgelseskomitéen giver dig fornyet adgang efter sin revurdering, bliver du genoptaget i udvælgelsesprøven på det trin, hvor du blev udelukket, uanset hvor langt udvælgelsesprøven er kommet i mellemtiden. 

mere

Jeg har indgivet en anmodning om revurdering, men har endnu ikke fået noget svar. Bør jeg sende en påmindelse?

Hvis du fik en bekræftelse på modtagelse, da du sendte din oprindelige klage, er der ingen grund til at sende en påmindelse, medmindre der er gået meget lang tid, siden du sendte den. Det kan tage flere uger at udarbejde et svar på en anmodning revurdering. Udvælgelseskomitéen skal mødes for at træffe en beslutning, og først herefter udarbejdes og sendes svaret.

mere

Jeg har et handicap og har haft problemer med at få adgang til EPSO's website og/eller min EPSO-konto under min udvælgelsesprøve. Hvem skal jeg kontakte for at fortælle om mine problemer og om, hvad jeg mener der kan gøres for at afhjælpe dem?

Tilgængelighed er meget vigtig for EPSO. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores kommunikation og udvælgelsesprøver mere tilgængelige. Men hvis du har problemer med at få adgang til din EPSO-konto eller vores website kan du kontakte os med det samme og fortælle os om problemet og om, hvordan du mener, vi kan afhjælpe det. Din feedback er vigtig for os. Den hjælper os med at forbedre vores tjenester og gøre dem mere tilgængelige for alle. Du kan læse mere om, hvad EPSO gør for at forbedre tilgængeligheden, på vores side om lige muligheder.

mere

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mener, at jeg er blevet uretfærdigt behandlet i forbindelse med min udvælgelsesprøve, fordi jeg er anderledes?

EPSO lægger stor vægt på ligestilling og diversitet og gør sit yderste for at sikre lige muligheder, ligebehandling og lige adgang for alle ansøgere. Hvis du mener, at du er blevet uretfærdigt behandlet eller forskelsbehandlet på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske og andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, afstamning, handicap, alder eller seksuel orientering, bedes du kontakte os med det samme og fortælle os om det.

mere

Alle prøverne er ikke identiske – er det retfærdigt?

Hvis der bruges forskellige skriftlige prøver i den samme udvælgelsesprøve (f.eks. oversættelsesprøver), bliver disse skriftlige prøver udvalgt, så de har samme sværhedsgrad.

mere

Jeg behersker sproget fuldstændigt, så jeg burde have fået flere point.

Da den krævede standard og udvælgelsesprøvens sværhedsgrad er meget høje, er du nødt til at have virkelig god skriftlig kompetence på dit hovedsprog, stærke læse- og forståelsesfærdigheder på dit/dine kildesprog og sandsynligvis kulturel viden på både dit/dine mål- og kildesprog eller evnen til at specialisere dig i et eller flere emneområder.

mere

Jeg er en erfaren oversætter, så jeg burde have fået flere point.

Dine prøveresultater er baseret på din præstation på prøvedagen, og du kan derfor ikke bruge din erhvervserfaring eller dine kvalifikationer til at anfægte udvælgelseskomitéens afgørelse om din præstation.

mere

Jeg mener, at der en væsentlig fejl i bedømmelsen af min udvælgelsesprøve (f.eks. at jeg har fået en anden kandidats point eller at hele min prøve ikke er blevet bedømt).

Udvælgelseskomitéen verificerer, godkender og validerer prøveresultaterne, før den giver kandidaten besked om dem. 

mere

Kommentarerne er for begrænsede – jeg har brug for yderligere forklaringer af mine point.

Du bør allerede have fået dine point og kommentarerne til din præstation i brevet om dine resultater. Du vil ikke modtage yderligere kommentarer.

mere

Har du læst oplysningerne, og vil du indsende en klage nu?

Ja Nej