Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Complaints > Επιλογή βάσει τίτλων (Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener)

Επιλογή βάσει τίτλων (Αξιολογητής ταλέντου/Talent screener)

Τι θα συμβεί αν γίνω εκ νέου δεκτός στον διαγωνισμό μετά από επανεξέταση αλλά οι δοκιμασίες έχουν ήδη προχωρήσει στο επόμενο στάδιο;

Αν η εξεταστική επιτροπή σάς δεχτεί εκ νέου στον διαγωνισμό μετά από επανεξέταση, θα ξεκινήσετε από το στάδιο στο οποίο είχατε αποκλειστεί, ανεξάρτητα από το πόσο έχει εν τω μεταξύ προχωρήσει ο διαγωνισμός. 

περισσότερα

Έχω υποβάλει αίτηση επανεξέτασης αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Πρέπει να στείλω υπενθύμιση;

Αν λάβατε αποδεικτικό παραλαβής μετά την υποβολή της αρχικής σας καταγγελίας, δεν πρέπει να στείλετε υπενθύμιση εκτός αν έχει παρέλθει πολύ μεγάλο διάστημα από την υποβολή της καταγγελίας. Η απάντηση στις αιτήσεις επανεξέτασης συνήθως παίρνει αρκετές εβδομάδες, δεδομένου ότι πρέπει πρώτα να αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή και στη συνέχεια να συνταχθεί και να σταλεί η απάντηση.

περισσότερα

Έχω αναπηρία και αντιμετώπισα προβλήματα κατά την πρόσβασή μου στον ιστότοπο της EPSO ή/και κατά τη διαδικασία επιλογής. Πού να απευθυνθώ για να διατυπώσω τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μου;

Η προσβασιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την EPSO. Εργαζόμαστε συνεχώς για να σας εξασφαλίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερη πρόσβαση στις διαδικασίες επικοινωνίας και επιλογής. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση στον λογαριασμό σας EPSO ή στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως για να μας διατυπώσετε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις σας ή να περιγράψετε τυχόν προβλήματα. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για την EPSO. Μας βοηθά να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την προσβασιμότητά τους για όλους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η...

περισσότερα

Τι να κάνω αν κρίνω ότι λόγω της διαφορετικότητάς μου δεν είχα δίκαιη μεταχείριση κατά τις δοκιμασίες;

Η EPSO δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα της ισότητας και της διαφορετικότητας και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι υποψήφιοι να έχουν ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση. Αν θεωρείτε ότι είχατε άδικη ή διακριτική μεταχείριση λόγω ενός ή περισσότερων από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: φύλο, φυλή, χρώμα, εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, γενετικά χαρακτηριστικά, γλώσσα, θρησκεία ή πεποιθήσεις, πολιτικά ή άλλα φρονήματα, υπαγωγή σε εθνική μειονότητα, περιουσία, γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικό προσανατολισμό, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως για να διατυπώσετε...

περισσότερα

Η εξεταστική επιτροπή έλαβε υπόψη της ολόκληρη την αίτησή μου κατά τη βαθμολόγησή μου μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου;

Όχι. Η εξεταστική επιτροπή βαθμολογεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με βάση τις απαντήσεις που δίνετε στον Αξιολογητή Ταλέντου της αίτησής σας.

περισσότερα

Γιατί η βαθμολογία μου στον Αξιολογητή Ταλέντου ήταν κατώτερη των προσδοκιών μου;

Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου, η προσωπική σας άποψη για το πώς θα έπρεπε να έχουν αξιολογηθεί τα προσόντα/η εμπειρία σας είναι υποκειμενική και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αξιολόγηση της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης, δεν συνιστά αδιάσειστη απόδειξη πρόδηλου σφάλματος της επιτροπής. Εναπόκειται σε σας να δώσετε στην εξεταστική επιτροπή όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη βαθμολόγησή σας μέσω του Αξιολογητή Ταλέντου, δηλαδή να δώσετε επαρκείς λεπτομέρειες και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Πολλά στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν τις αποφάσεις της εξεταστικής...

περισσότερα

Διαβάσατε τις πληροφορίες και θέλετε να υποβάλετε καταγγελία;

Ναι Όχι