KKK

Home > KKK > Complaints > Valik kvalifikatsiooni alusel (Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener)

Valik kvalifikatsiooni alusel (Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener)

Mis saab siis, kui pärast läbivaatamist lubatakse mind tagasi konkursile, kuid see on juba jõudnud järgmisesse etappi?

Kui valikukomisjon lubab teid pärast läbivaatamist tagasi konkursile, saate valikumenetlust jätkata alates etapist, mil teid menetlusest välja arvati, olenemata sellest, kui kaugele konkurss on vahepeal arenenud. 

veel

Olen esitanud läbivaatamistaotluse, kuid ma ei ole saanud vastust. Kas peaksin saatma meeldetuletuse?

Kui saite pärast läbivaatamistaotluse esitamist teate selle kättesaamise kohta, peaksite meeldetuletuse saatma ainult juhul, kui esitamisest on möödunud palju aega. Läbivaatamistaotlusele vastamiseks võib kuluda mitu nädalat. Valikukomisjon peab otsuse tegemiseks kokku tulema ning vastused koostatakse ja saadetakse alles pärast seda.

veel

Mul on puue ning mul on valikumenetluse ajal olnud raskusi juurdepääsul EPSO veebisaidile ja/või kasutajakontole. Kellega peaksin seoses tähelepanekute ja soovitustega ühendust võtma?

Juurdepääsetavus on EPSO jaoks väga oluline. Töötame pidevalt selle nimel, et parandada juurdepääsu meie teabevahetusele ja valikumenetlustele. Kui teil tekib siiski raskusi seoses juurdepääsuga oma EPSO kasutajakontole või meie veebisaidile, edastage meile võimalikult kiiresti oma tähelepanekud, soovitused või probleemid. Teie tagasiside on EPSO jaoks oluline. See aitab meil täiustada pakutavaid teenuseid, muutes need kõigile paremini kättesaadavaks. Lisateavet selle kohta, mida EPSO teeb juurdepääsu parandamiseks, saate võrdsetele võimalustele pühendatud veebilehelt.

veel

Mida peaksin tegema, kui mulle tundub, et mind on konkursi ajal minu erinevuste tõttu ebaõiglaselt koheldud?

EPSO jaoks on võrdõiguslikkus ja mitmekesisus väga olulised ning ta teeb kõik endast sõltuva, et kõigil kandidaatidel oleks võrdsed võimalused, võrdne juurdepääs ning et neid koheldakse võrdselt. Kui teile tundub, et teid on koheldud ebaõiglaselt või diskrimineeritud mõne järgmise omaduse tõttu: sugu, rass, nahavärv, etniline või sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, keel, usutunnistus või veendumused, poliitilised või muud arvamused, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, puue, vanus või seksuaalne sättumus, võtke meiega palun kohe ühendust ja andke teada oma...

veel

Kas valikukomisjon tutvus „võimete sõela“ teste hinnates ka minu täieliku kandideerimisavaldusega?

Ei. Valikukomisjon hindab teie tulemusi „võimete sõela“ testides ÜKSNES nende vastuste alusel, mille te olete esitanud oma kandideerimisavalduses „võimete sõela“ teste käsitlevas jaotises.

veel

Miks oli minu punktisumma „võimete sõela“ (Talent Screener) testis madalam kui minu ootused?

Vastavalt asjakohasele kohtupraktikale on teie enda käsitlus sellest, kuidas teie kvalifikatsiooni/kogemust oleks tulnud arvestada, subjektiivne. Seetõttu ei saa see asendada valikukomisjoni hinnangut. Seda ei saa käsitada ümberlükkamatu tõendina valikukomisjoni ilmse vea kohta. Teie olete kohustatud esitama valikukomisjonile kogu vajaliku teabe, et viimane saaks hinnata teie „võimete sõela“ testi tulemusi, s.t esitama piisavalt üksikasju ja vastama kõigile küsimustele. Valikukomisjoni otsust teie hindamise kohta selgitavad mitmed elemendid, mis põhinevad eelnevalt kindlaks määratud...

veel

Kas olete teabega tutvunud ja soovite esitada kaebuse kohe?

Jah Ei