Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Complaints > Pätevyyteen perustuva karsinta (Kykyjen kartoitus/Talent Screener)

Pätevyyteen perustuva karsinta (Kykyjen kartoitus/Talent Screener)

Mitä tapahtuu, jos minut hyväksytään uudelleentarkastelussa takaisin kilpailuun, mutta kilpailu on jo edennyt seuraavaan vaiheeseen?

Jos valintalautakunta ottaa hakijan uudelleentarkastelun perusteella takaisin kilpailuun, hän palaa valintamenettelyssä siihen vaiheeseen, jossa hän karsiutui. Tähän ei vaikuta se, mihin vaiheeseen kilpailu on sillä välin edennyt. 

lisää

Olen pyytänyt päätöksen uudelleentarkastelua, mutta pyyntööni ei ole vastattu. Pitäisikö minun lähettää asiasta muistutus?

Jos olet saanut pyyntöä koskevan vastaanottoilmoituksen, älä lähetä muistutusta, ellei pyynnön lähettämisestä ole kulunut huomattavan pitkää aikaa. Pyynnön käsittely voi kestää useita viikkoja. Vastaus voidaan laatia ja lähettää vasta sen jälkeen, kun valintalautakunta on kokoontunut ja tehnyt päätöksen asiasta.

lisää

Olen vammainen ja minulla on ollut ongelmia EPSOn verkkosivujen käytössä ja/tai valintamenettelyni aikana. Mihin voin ottaa yhteyttä kertoakseni kokemastani ja antaakseni parannusehdotukseni?

Esteettömyys on erittäin tärkeä periaate EPSOlle. Kehitämme jatkuvasti tiedotuksemme ja valintamenettelyjemme esteettömyyttä. Jos sinulla on ongelmia EPSO-tilisi tai sivustomme esteettömyyden kanssa, ota meihin yhteyttä välittömästi, kerro kokemuksistasi ja ehdota parannuksia. Palautteesi on erittäin tärkeää EPSOlle. Sen avulla voimme parantaa palvelujemme esteettömyyttä kaikille. Lisätietoja EPSOn työstä esteettömyyden parantamiseksi on Yhtäläiset mahdollisuudet -osiossa.

lisää

Mitä minun pitäisi tehdä, jos koen, että minua ei kohdeltu reilusti kilpailun aikana poikkeavuuteni vuoksi?

EPSO pitää tasa-arvoa ja monimuotoisuutta erittäin tärkeinä ja pyrkii kaikin tavoin turvaamaan kaikille hakijoille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja tasavertaisen kohtelun. Onko sinua mielestäsi kohdeltu epäreilusti tai syrjivästi seuraavien ominaisuuksien johdosta: sukupuoli, rotu, ihonväri, etninen tai yhteiskunnallinen alkuperä, geneettiset ominaisuudet, kieli, uskonto tai vakaumus, poliittinen tai muu mielipide, kansalliseen vähemmistöön kuuluminen, omaisuus, syntyperä, vamma, ikä tai sukupuolinen suuntautuminen? Ota meihin yhteyttä välittömästi ja kerro tarkemmin.

lisää

Ottiko valintalautakunta huomioon koko hakemukseni, kun se antoi pisteet ”Kykyjen kartoitus” -osiosta?

Ei. Valintalautakunta antaa pisteet AINOASTAAN hakemuksesi ”Kykyjen kartoitus” -osiossa antamiesi vastausten perusteella.

lisää

Miksi Kykyjen kartoitus -osiosta saamani pisteet olivat odotuksiani alhaisemmat?

Hakijan oma käsitys siitä, miten hänen pätevyytensä ja/tai työkokemuksensa olisi pitänyt ottaa huomioon, on subjektiivinen. Sen perusteella ei voi osoittaa, että valintalautakunta on tehnyt virheen. Tästä syystä se ei voi korvata valintalautakunnan tekemää arviointia. Tämä periaate on vahvistettu EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Hakijan on huolehdittava siitä, että hän toimittaa valintalautakunnalle kaikki Kykyjen kartoitus -osion arvioinnissa tarvittavat tiedot. Tämä tarkoittaa, että hakijan on annettava riittävästi tietoja ja vastattava kaikkiin kysymyksiin. Hakijan pisteitä koskeva...

lisää

Oletko lukenut annetut tiedot ja haluat tehdä valituksen?

Kyllä En