Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Complaints > Odabir na temelju kvalifikacija (Probir talenata/Talent screener)

Odabir na temelju kvalifikacija (Probir talenata/Talent screener)

Što će se dogoditi ako nakon preispitivanja budem ponovno prihvaćen/prihvaćena, a natječaj je već ušao sljedeću fazu?

Ako vas povjerenstvo za odabir ponovno prihvati nakon preispitivanja, ponovno ćete se uključiti u postupak odabira i to u onu fazu u kojoj ste iz njega bili isključeni, bez obzira na fazu do koje je natječaj u međuvremenu uznapredovao. 

Više

Podnio/podnijela sam zahtjev za preispitivanje i nisam dobio/dobila odgovor. Trebam li poslati podsjetnik?

Ako ste nakon slanja prve pritužbe primili potvrdu o primitku, ne biste trebali slati podsjetnik, osim ako je od upućivanja pritužbe proteklo mnogo vremena. Priprema odgovora na zahtjev za preispitivanje može potrajati nekoliko tjedana. Mora se sastati Povjerenstvo za odabir i donijeti odluku i tek nakon toga se pripremaju i šalju odgovori.

Više

Zbog invaliditeta sam naišao na poteškoće u pristupanju <i>web</i>-mjestu EPSO-a i/ili tijekom postupka odabira. Kome bih se trebao obratiti za primjedbe i preporuke?

Pristupačnost je za EPSO vrlo važna. Stalno nastojimo poboljšati pristupačnost svoje komunikacije i postupaka odabira. Međutim, naiđete li na poteškoće u pristupanju svojem EPSO računu ili našem web-mjestu odmah nam se obratite kako bi nas obavijestili o problemu ili nam dostavili primjedbe i preporuke. Vaše povratne informacije ključne su za EPSO, omogućuju nam da usluge koje pružamo učinimo pristupačnijima, a time i boljima. Dodatne informacije o EPSO-ovim nastojanjima da se poboljša pristupačnost potražite na našem web-mjestu o jednakim mogućnostima.

Više

Što bih trebao učiniti ako osjećam da se tijekom natječaja prema meni nije postupalo pravedno zato što sam drugačiji?

EPSO pridaje veliku važnost jednakosti i raznolikosti te za sve kandidate nastoji osigurati jednake mogućnosti, jednako postupanje i jednaki pristup. Smatrate li da se prema vama postupalo na nepravedan ili diskriminirajući način na temelju vašeg: spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, odmah nam se obratite kako biste nam dostavili svoje primjedbe i mišljenje.

Više

Je li povjerenstvo za odabir pri dodjeli bodova u okviru probira talenata uzelo u obzir sve dijelove moje prijave?

Ne. Bodovi koje vam povjerenstvo za odabir dodjeljuje u okviru probira talenata temelje se ISKLJUČIVO na vašim odgovorima u rubrici „Probir talenata” u vašoj prijavi.

Više

Zašto je broj bodova koji sam ostvario na probiru talenata niži od onoga što sam očekivao?

U skladu s relevantnom sudskom praksom Suda vaše osobno mišljenje o načinu na koji su vaše kvalifikacije odnosno iskustvo trebali biti ocijenjeni subjektivno je i ne može zamijeniti ocjenu povjerenstva za odabir. Ono nije nepobitan dokaz o očitoj pogrešci povjerenstva. Vaša je odgovornost dostaviti povjerenstvu za odabir sve informacije potrebne za vašu ocjenu u okviru probira talenata. Stoga budite detaljni i odgovorite na sva pitanja. Broj bodova koji vam povjerenstvo za odabir dodjeljuje u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima ocjenjivanja ovisi o različitim čimbenicima:

Više

Želite li na temelju pročitanih informacija podnijeti pritužbu?

Da Ne