Gyakran feltett kérdések

Home > Gyakran feltett kérdések > Complaints > Képesítés szerinti kiválasztás (Talent screener)

Képesítés szerinti kiválasztás (Talent screener)

Mi történik akkor, ha a felülvizsgálatot követően folytathatom a versenyvizsgát, ám az már a következő szakaszban van?

Ha a vizsgabizottság a felülvizsgálati eljárást követően úgy dönt, hogy Ön folytathatja a versenyvizsgát, Ön azt abban a szakaszban folytathatja, amelyikben kizárták, függetlenül attól, hogy a versenyvizsga időközben melyik szakaszába jutott. 

tovább

Felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be, és nem kaptam választ. Küldjek-e emlékeztetőt?

Ha Ön kapott átvételi elismervényt az eredeti panaszról, ne küldjön emlékeztető üzenetet, kivéve, ha jelentős idő telt el az eredeti panasz benyújtása óta. A felülvizsgálati kérelemre a válaszadás több hetet is igénybe vehet. A vizsgabizottságnak össze kell ülnie a döntéshozatalhoz, és csak ezt követően kerül sor a válaszok kidolgozására és elküldésére.

tovább

Fogyatékkal élek. Az EPSO weboldalának használata/a kiválasztási eljárás közben problémákba ütköztem. Hová fordulhatok észrevételeimmel és javaslataimmal?

Az akadálymentesítés nagyon fontos szempont az EPSO-nál. A portálunkon közzétett tartalmak és kiválasztási eljárások hozzáférhetőségét folyamatosan javítjuk. Ha ennek ellenére Ön nehézségekbe ütközik az EPSO-fiókjához vagy a honlapunkhoz történő hozzáférés során, kérjük, azonnal lépjen velünk kapcsolatba, és ossza meg velünk észrevételeit, javaslatait vagy problémáit. Véleménye fontos számunkra. A visszajelzések alapján tudjuk szolgáltatásainkat tökéletesíteni, és a hozzáférhetőséget javítani. Ha bővebben szeretne tájékozódni arról, hogy mit tesz az EPSO az akadálymentesítés javítása...

tovább

Mit tehetek, ha úgy érzem, hogy a versenyvizsga során nem bántak velem méltányosan amiatt, hogy különbözöm a többiektől?

Az EPSO nagy jelentőséget tulajdonít az egyenlőségnek és a sokféleségnek, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó esetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Ha Ön úgy érzi, hogy neme, faji hovatartozása, bőrszíne, etnikai vagy társadalmi származása, genetikai tulajdonsága, nyelve, vallása vagy meggyőződése, politikai vagy más véleménye, nemzeti kisebbséghez tartozása, vagyoni helyzete, születése, fogyatékossága, életkora vagy szexuális irányultsága miatt tisztességtelenül vagy diszkriminatív módon...

tovább

A tehetségszűrő rész pontozásakor a vizsgabizottság a teljes jelentkezésemet vizsgálta meg?

Nem. A vizsgabizottság a tehetségszűrő rész pontozásakor CSAK a jelentkezési lap tehetségszűrő rovatában megadott válaszokat veszi figyelembe.

tovább

Miért kaptam kevesebb pontot a tehetségszűrő részre, mint ahogyan azt vártam?

A Bíróság megfelelő ítélkezési gyakorlatával összhangban hiába van Ön meggyőződve arról, hogy képesítéseit és/vagy szakmai tapasztalatait másképpen kellett volna értékelni, ez a szubjektív vélemény nem léphet a vizsgabizottság értékelésének a helyébe. Az Ön meggyőződése nem bizonyíték arra, hogy a vizsgabizottság nyilvánvaló hibát vétett. Az Ön felelőssége, hogy a tehetségszűrő részben az összes kérdést megválaszolja, és minden olyan információt megadjon, amelyet a vizsgabizottság kiértékelhet. A vizsgabizottság előre meghatározott értékelési kritériumok alapján úgy dönthet, hogy Önt kizárja...

tovább

Elolvasta a tudnivalókat, és most szeretne panaszt benyújtani?

Igen Nem