DUK

Home > DUK > Complaints > Atranka pagal kvalifikaciją (Gabumai/„Talent Screener“)

Atranka pagal kvalifikaciją (Gabumai/„Talent Screener“)

Kas bus, jei peržiūrėjus rezultatus būsiu vėl priimtas, bet tuo metu jau bus prasidėjęs kitas konkurso etapas?

Jei atrankos komisija, peržiūrėjusi rezultatus, nuspręs jus vėl priimti, jūs grįšite į tą patį lygmenį, iš kurio buvote pašalinti, nepriklausomai nuo to, kiek konkurso etapų bus praėję per tą laiką. 

daugiau

Pateikiau prašymą atlikti peržiūrą, bet negavau atsakymo – ar reikėtų siųsti priminimą?

Jei išsiuntę pradinį skundą gavote gavimo patvirtinimą, priminimo siųsti nereikėtų, nebent nuo tada, kai jį išsiuntėte, būtų praėję daug laiko. Parengti atsakymą į peržiūros klausimą kartais užtrunka kelias savaites. Atsakymas parengiamas ir išsiunčiamas tik po to, kai susirinkusi atrankos komisija priima sprendimą.

daugiau

Esu neįgalus ir man kilo problemų naudojantis EPSO svetaine ir (arba) per atrankos procedūrą. Kam turėčiau pateikti savo pastabas ir pasiūlymus?

Prieinamumo klausimas tarnybai EPSO yra labai svarbus. Nuolat dedame pastangas, kad gerintume savo komunikaciją ir atrankos procedūrų prieinamumą. Jei jums vis dėlto kiltų sunkumų, susijusių su jūsų EPSO aplanko arba mūsų interneto svetainės prieinamumu, nedelsdamas kreipkitės į mus, pateikite pastabų ir pasiūlymų arba praneškite apie problemas. Jūsų atsiliepimai tarnybai EPSO labai svarbūs. Jie padeda mums tobulinti savo paslaugas – padaryti jas prieinamesnes visiems. Daugiau informacijos apie tai, kaip EPSO stengiasi pagerinti prieinamumą, pateikiama lygioms galimybėms skirtame mūsų...

daugiau

Ką turėčiau daryti, jei manau, kad per konkursą su manimi elgtasi nesąžiningai dėl to, kad esu kitoks?

Lygybės ir įvairovės klausimams EPSO skiria daug dėmesio ir deda daug pastangų, kad visiems kandidatams užtikrintų lygias galimybes, sudarytų vienodas sąlygas ir suteiktų tokią pat prieigą. Jei jums atrodo, kad su jumis pasielgta nesąžiningai arba esate diskriminuojamas dėl kurios nors vienos arba kelių iš šių ypatybių: lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, nedelsdamas kreipkitės į mus,...

daugiau

Ar vertindama mano gabumus atrankos komisija nagrinėjo visą mano paraišką?

Ne. Atrankos komisija jūsų gabumus vertina remdamasi TIK tais atsakymais, kuriuos pateikiate savo paraiškos skyriuje „Gabumai“.

daugiau

Kodėl mano gabumų vertinimo rezultatas mažesnis negu tikėjausi?

Vadovaujantis atitinkamais Teismo sprendimais, jūsų asmeninis įsitikinimas, kaip turėjo būti vertinama jūsų kvalifikacija ir (arba) patirtis, yra subjektyvus ir negali pakeisti atrankos komisijos vertinimo. Jis nėra nepaneigiamas komisijos padarytos akivaizdžios klaidos įrodymas. Jūs turite suteikti atrankos komisijai visą informaciją, kurios jai reikia jūsų gabumams įvertinti, t. y. pateikti pakankamai išsamius duomenis ir atsakyti į visus klausimus. Atrankos komisijos vertinimo remiantis iš anksto nustatytais vertinimo kriterijais sprendimai gali būti grindžiami įvairiomis priežastimis:

daugiau

Ar perskaitėte informaciją ir dabar norite pateikti skundą?

Taip Ne