Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Complaints > Atlase pēc kvalifikācijas (Talantu vērtētājs/Talent screener)

Atlase pēc kvalifikācijas (Talantu vērtētājs/Talent screener)

Kas notiek tad, ja pēc pārskatīšanas tieku pielaists atkal, bet konkurss jau ir sasniedzis nākamo posmu?

Ja atlases komisija pēc pārskatīšanas jūs atkal pielaiž, jūs iekļaus atlases procesā tajā posmā, kurā jūs atskaitīja, neatkarīgi no tā, cik tālu konkurss ir pavirzījies uz priekšu. 

vairāk

Esmu iesniedzis pārskatīšanas pieprasījumu un neesmu saņēmis atbildi. Vai man jānosūta atgādinājums?

Ja esat saņēmis apstiprinājumu par saņemšanu pēc tam, kad nosūtījāt savu sākotnējo sūdzību, nav vajadzības nosūtīt atgādinājuma vēstuli, ja vien nav pagājis ievērojams laika periods. Var būt vajadzīgas vairākas nedēļas, lai sagatavotu atbildes uz pārskatīšanas pieprasījumiem. Atlases komisijai jātiekas un jāpieņem lēmums, un tas notiek tikai pēc tam, kad ir sagatavotas un nosūtītas atbildes.

vairāk

Man ir invaliditāte un problēmas, kas saistītas ar piekļuvi EPSO vietnei un/vai atlases procedūru. Kam varu darīt zināmus savus novērojumus un ieteikumus?

EPSO piešķir lielu nozīmi pieejamībai. Mēs daudz strādājam, lai uzlabotu saziņu un padarītu atlases procedūras pieejamākas. Ja tomēr saskaraties ar problēmām, kas saistītas ar piekļuvi jūsu EPSO kontam vai mūsu tīmekļa vietnei, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums, lai darītu mums zināmus savus novērojumus, ieteikumus un problēmas. Jūsu atsauksmes EPSO ir būtiskas. Tās mums palīdz uzlabot mūsu pakalpojumus un padara tos visiem pieejamākus. Lai uzzinātu vairāk par to, ko EPSO dara, lai uzlabotu pieejamību, skatiet mūsu iespēju vienlīdzībai veltīto tīmekļa lapu.

vairāk

Ko darīt, ja uzskatu, ka manas(u) atšķirības(u) dēļ pret mani konkursa laikā nav izturējušies godīgi?

EPSO piešķir lielu nozīmi līdztiesībai un dažādībai un dara visu iespējamo, lai visiem kandidātiem nodrošinātu iespēju vienlīdzību, vienādu attieksmi un vienādu piekļuvi. Ja uzskatāt, ka pret jums ir izturējušies negodīgi vai diskriminējoši vienas vai vairāku šādu pazīmju dēļ: dzimums, rase, ādas krāsa, etniskā vai sociālā izcelsme, ģenētiskās īpašības, valoda, reliģiskā piederība vai pārliecība, politiskie vai jebkuri citi uzskati, piederība nacionālai minoritātei, īpašums, izcelsme, invaliditāte, vecums vai seksuālā orientācija, lūdzam tūlīt sazināties ar mums, lai dalītos savos...

vairāk

Vai atlases komisija, piešķirot punktus iedaļā “Talantu vērtētājs”, izskatīja visu mana pieteikuma dokumentāciju?

Nē. Atlases komisija jūsu atbildes iedaļā “Talantu vērtētājs” novērtē, VIENĪGI pamatojoties uz atbildēm, kuras esat sniedzis pieteikuma iedaļā “Talantu vērtētājs”.

vairāk

Kāpēc iedaļā “Talanta vērtētājs” saņēmu zemāku vērtējumu, nekā biju domājis?

Saskaņā ar ES Tiesas judikatūru kandidāta paša viedoklis par to, kā būtu vērtējama viņa kvalifikācija vai pieredze, ir subjektīvs un nevar aizstāt atlases komisijas vērtējumu. Šādu viedokli nevar uzskatīt par neapgāžamu pierādījumu, ka komisija pieļāvusi kļūdu. Jūsu ziņā ir sniegt atlases komisijai visu nepieciešamo informāciju, lai tā spētu novērtēt jūsu piemērotību iedaļā “Talanta vērtētājs”, t.i., jums jāsniedz pietiekami sīka informācija un jāatbild uz visiem jautājumiem. Atlases komisijas lēmumam par vērtējuma rezultātu var būt dažādi iemesli, kas saistīti ar komisijas iepriekš...

vairāk

Izlasījāt informāciju un tagad gribat iesniegt sūdzību?