Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > Complaints > Selectie op basis van kwalificaties (Talent screener)

Selectie op basis van kwalificaties (Talent screener)

Wat gebeurt er als ik na een heronderzoek toch mag doorgaan, maar het vergelijkend onderzoek al in de volgende fase zit?

Laat de jury u na een heronderzoek alsnog door, dan moet u de procedure hervatten in de fase waarin u werd uitgesloten, ongeacht hoe ver het vergelijkend onderzoek staat. 

meer

Ik heb een verzoek om een heronderzoek ingediend en nog geen antwoord gekregen. Mag ik u een herinnering sturen?

Stuur ons alleen een herinnering als u na indiening van uw oorspronkelijke klacht geen ontvangstbevestiging heeft gekregen of als u lange tijd daarna nog geen antwoord heeft gekregen. Het duurt meestal wel enkele weken voordat u antwoord krijgt op een verzoek om een heronderzoek. Pas als de jury bijeengekomen is en hierover een besluit heeft genomen, kunnen de antwoorden worden opgesteld en verstuurd.

meer

Ik heb een handicap en heb problemen ondervonden met de website van EPSO en/of tijdens mijn selectieprocedure. Met wie moet ik contact opnemen voor mijn opmerkingen en suggesties?

Toegankelijkheid is erg belangrijk voor EPSO. Wij doen er alles aan om onze communicatie en de selectieprocedures zo toegankelijk mogelijk te maken. Mocht u toch moeilijkheden ondervinden in verband met de toegankelijkheid van uw EPSO-account of onze website, aarzel dan niet om meteen contact met ons op te nemen, om uw opmerkingen, suggesties of problemen te delen. Uw feedback is van essentieel belang voor EPSO. Hierdoor kunnen we onze diensten verbeteren, en zorgen we voor een betere toegankelijkheid voor iedereen. Meer informatie over hoe EPSO de toegankelijkheid probeert te verbeteren,...

meer

Wat moet ik doen als ik vind dat ik op basis van mijn persoonlijke kenmerken oneerlijk ben behandeld tijdens een vergelijkend onderzoek?

EPSO hecht veel belang aan gelijkheid en diversiteit, en doet zijn uiterste best om gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang voor alle kandidaten te respecteren. Mocht u het gevoel hebben dat u op een oneerlijke of discriminerende manier bent behandeld op basis van één of meer van de volgende kenmerken: geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of geloof, politieke of andere overtuiging, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, aarzel dan niet om meteen contact ...

meer

Heeft de jury naar mijn hele sollicitatieformulier gekeken bij de beoordeling van de Talent screener?

Nee, de jury beoordeelt de Talent screener ENKEL EN ALLEEN op de antwoorden die u in de Talent screener geeft.

meer

Waarom was de score van mijn Talent screener lager dan verwacht?

Volgens de jurisprudentie is uw beoordeling van uw eigen kwalificaties en ervaring een persoonlijk oordeel dat niet noodzakelijk overeenstemt met dat van de jury. Als de jury een andere mening heeft, betekent dat dus niet dat zij per se een fout heeft gemaakt. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de jury alle nodige informatie te verstrekken in de Talent screener. U moet dus voldoende details geven en alle vragen beantwoorden. Er zijn verschillende factoren die de score van de jury kunnen verklaren op basis van de vooraf vastgestelde selectiecriteria:

meer

Hebt u de informatie gelezen en wilt u nu een klacht indienen?

Ja Nee