Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Complaints > Dobór na podstawie kwalifikacji (Ocena zdolności/Talent screener)

Dobór na podstawie kwalifikacji (Ocena zdolności/Talent screener)

Załóżmy, że w wyniku weryfikacji decyzji komisji konkursowej mogę jednak kontynuować udział w konkursie, ale w międzyczasie konkurs jest już na dalszym etapie. Co dalej?

Jeśli po weryfikacji komisja konkursowa uzna, że kandydat może kontynuować udział w konkursie, zostanie on z powrotem dopuszczony do konkursu na tym etapie, na którym został wykluczony. To, na jakim etapie jest wtedy konkurs, nie ma znaczenia. 

więcej

Wciąż nie dostałem odpowiedzi na wniosek o weryfikację decyzji komisji konkursowej. Czy powinienem wysłać przypomnienie?

W przypadku otrzymania potwierdzenia przyjęcia skargi nie należy wysyłać przypomnień, chyba że od złożenia wniosku upłynęło dużo czasu. Zanim odpowiedź na wniosek o weryfikację będzie gotowa, może upłynąć kilka tygodni. Odpowiedzi przygotowuje się i wysyła dopiero po posiedzeniu komisji konkursowej, na którym podejmuje ona decyzję w sprawie skargi.

więcej

Jestem osobą niepełnosprawną i podczas korzystania ze strony EPSO lub w trakcie mojej procedury naboru napotkałem pewne problemy. Do kogo powinienem skierować swoje uwagi i propozycje?

Dostępność jest dla EPSO bardzo ważną kwestią. Staramy się stale ulepszać dostępność zamieszczanych przez nas treści i naszych procedur naboru. Jeśli mimo to napotkasz problemy związane z dostępnością konta EPSO lub naszego portalu, prosimy o bezpośrednie skontaktowanie się z nami i przekazanie nam swoich uwag, informacji o zaistniałych problemach i propozycji ulepszeń. Twoje uwagi mają dla EPSO ogromne znaczenie. Pomogą nam usprawnić nasze usługi i poprawić ich dostępność dla wszystkich. Więcej informacji o pracach EPSO nad poprawą dostępności znajdziesz na naszej stronie na temat polityki...

więcej

Co powinienem zrobić, jeśli uważam, że podczas konkursu nie zostałem potraktowany sprawiedliwie ze względu na pewne moje cechy?

EPSO przywiązuje dużą wagę do równości i różnorodności oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany w niesprawiedliwy lub dyskryminujący sposób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, bezzwłocznie skontaktuj się z nami i przekaż...

więcej

Czy podczas wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji komisja konkursowa wzięła pod uwagę całość mojego zgłoszenia?

Nie. Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji WYŁĄCZNIE w oparciu o informacje podane w zakładce „ocena zdolności” w Twoim zgłoszeniu.

więcej

Dlaczego wynik selekcji w oparciu o informacje podane w zakładce „ocena zdolności” był gorszy, niż zakładałem?

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału w tym temacie przekonanie kandydata co do tego, jak należało ocenić jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jest subiektywne i nie może zastąpić oceny dokonanej przez komisję konkursową. Opinia kandydata nie stanowi niepodważalnego dowodu na to, że komisja popełniła oczywisty błąd. To Ty odpowiadasz za przedstawienie komisji konkursowej wszelkich informacji, które są potrzebne przy wstępnej selekcji na podstawie kwalifikacji przeprowadzanej w oparciu o informacje zawarte w zakładce „ocena zdolności”. Oznacza to, że musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania...

więcej

Czy po zapoznaniu się z informacjami chcesz teraz złożyć skargę?

Tak Nie