Întrebări și răspunsuri

Home > Întrebări și răspunsuri > Complaints > Selecție pe bază de calificări (Evaluarea talentului/Talent screener)

Selecție pe bază de calificări (Evaluarea talentului/Talent screener)

Ce se întâmplă dacă sunt readmis după reexaminarea efectuată în urma contestației mele, dar concursul a trecut deja în etapa următoare?

Dacă sunteți readmis în urma reexaminării, veți reintra în procedură în etapa în care ați fost exclus, indiferent de etapa în care a ajuns concursul între timp.

mai mult

Am depus o contestație, dar nu am primit răspuns. Trebuie să trimit o atenționare?

Dacă atunci când ați depus contestația ați primit o confirmare de primire, nu este nevoie să trimiteți o atenționare – decât dacă a trecut mult timp de atunci. Pregătirea răspunsurilor în urma contestațiilor poate dura câteva săptămâni. Comisia de selecție trebuie să se întrunească pentru a decide, iar răspunsurile pot fi pregătite și trimise de-abia după aceea.

mai mult

Am un handicap și am avut probleme la accesarea site-ului EPSO și/sau în timpul procedurii de selecție. Cui ar trebui să trimit observațiile și sugestiile mele?

Accesibilitatea este foarte importantă pentru EPSO. De aceea, lucrăm în permanență la îmbunătățirea accesibilității modalităților de comunicare și a procedurilor noastre de selecție. Dacă totuși întâmpinați probleme legate de accesul la contul dumneavoastră EPSO sau la site-ul nostru, contactați-ne imediat pentru a ne comunica problemele, sugestiile și observațiile dumneavoastră. Apreciem mult reacțiile candidaților. Ele ne permit ne îmbunătățim serviciile, să le facem mai accesibile pentru toți. Găsiți detalii despre eforturile noastre de ameliorare a accesibilității pe pagina dedicată...

mai mult

Consider că nu am fost tratat(ă) echitabil în timpul concursului din cauză că sunt diferit(ă). Ce pot să fac?

Pentru EPSO, egalitatea și diversitatea sunt principii primordiale. Depunem toate eforturile pentru a respecta egalitatea de șanse, de tratament și de acces în cazul tuturor candidaților. Dacă simțiți că ați fost tratat(ă) într-un mod inechitabil sau discriminatoriu pe criterii de: sex, rasă, culoare, etnie sau origini sociale, caracteristici genetice, limbă, religie sau credință, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală, vă rugăm să ne contactați imediat pentru a ne comunica observațiile și...

mai mult

Pentru notarea răspunsurilor de la rubrica „Evaluarea talentului”, Comisia de evaluare a ținut cont și de restul informațiilor din formular?

Nu.  Comisia de evaluare acordă nota DOAR pe baza răspunsurilor de la rubrica „Evaluarea talentului” din formularul de înscriere.  

mai mult

De ce nota obținută la rubrica „Evaluarea talentului” a fost mai mică decât mă așteptam?

Conform jurisprudenței Curții de Justiție, convingerile dumneavoastră personale cu privire la modul în care ar fi trebuit să vă fie evaluate calificările sau experiența sunt subiective și nu pot înlocui opinia Comisiei de evaluare. Ele nu constituie o dovadă incontestabilă a unei erori clare săvârșite de Comisie. Vă revine sarcina de a furniza Comisiei de evaluare toate informațiile necesare pentru a putea aprecia răspunsurile de la rubrica „Evaluarea talentului”, altfel spus de a oferi suficiente detalii și de a răspunde la toate întrebările. Există o serie de elemente care pot explica...

mai mult

Ați citit informațiile și acum doriți să faceți o reclamație?

Da Nu