Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Complaints > Izbor na podlagi kvalifikacij (Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener)

Izbor na podlagi kvalifikacij (Preverjanje dodatnih sposobnosti/Talent screener)

Kaj se zgodi, če me po pregledu ponovno pripustite k opravljanju testa, vendar je natečajni postopek medtem že na naslednji stopnji?

Če vas natečajna komisija po pregledu ponovno pripusti k opravljanju testa, boste v postopek ponovno vključeni na stopnji, na kateri ste bili izključeni, ne glede na to, na kateri stopnji je takrat natečajni postopek. 

več

Vložil/a sem zahtevek za ponovni pregled, vendar še nisem prejel/a odgovora? Ali naj pošljem opomnik?

Če ste že vložili pritožbo in prejeli potrdilo o prejemu, ne pošiljajte opomnika, razen če je od vložitve minilo že precej časa. Priprava odgovorov na zahtevek za ponovni pregled lahko traja več tednov. Najprej se mora sestati natečajna komisija in sprejeti ustrezno odločitev, šele potem se pripravijo in pošljejo odgovori.

več

Zaradi invalidnosti sem imel/imela težave pri dostopanju do spletišča EPSO oziroma med izbirnim postopkom. Komu naj sporočim svoja opažanja in priporočila?

V uradu EPSO se zavedamo pomena dostopnosti in si stalno prizadevamo izboljšati svoje storitve komuniciranja in izbirne postopke. Če naletite na težave pri dostopanju do svojega računa EPSO oziroma našega spletišča, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoje težave, opažanja in priporočila. Vaše povratne informacije so za urad EPSO bistvenega pomena, saj nam pomagajo izboljšati naše storitve in njihovo splošno dostopnost. Več informacij o prizadevanjih urada EPSO za boljšo dostopnost boste našli na naši spletni strani o enakih možnostih.

več

Mislim, da me v natečajnem postopku niste obravnavali pravično glede na mojo drugačnost. Kaj naj naredim?

V uradu EPSO se zavedamo pomena načela enakopravnosti in različnosti ter si prizadevamo zagotoviti vsem kandidatom enake možnosti, enako obravnavanje in enako dostopnost. Če smo vas po vašem mnenju obravnavali nepravično ali diskriminatorno zaradi vašega spola, rase, barve kože, narodne ali socialno pripadnosti, genetskih značilnosti, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, nas takoj kontaktirajte in nam sporočite svoja opažanja in mnenje.

več

Ali je natečajna komisija pri preverjanju dodatnih sposobnosti upoštevala mojo celotno prijavo?

Ne. Natečajna komisija preverja vaše dodatne sposobnosti IZKLJUČNO na podlagi odgovorov, ki ste jih vpisali v razdelek Preverjanje dodatnih sposobnosti.

več

Po mojem mnenju bi moral(a) pri preverjanju dodatnih sposobnosti dobiti več točk.

Glede na ustrezno sodno prakso je vaše osebno mnenje o tem, kako bi morali oceniti vaše kvalifikacije/izkušnje, subjektivno in ne more nadomestiti ocene natečajne komisije. Vaše mnenje ne more šteti za neovrgljiv dokaz o očitni napaki, ki naj bi jo storila natečajna komisija. Vaša dolžnost je, da natečajni komisiji predložite vse informacije, ki jih potrebuje za oceno vaših dodatnih sposobnosti, tj. odgovoriti morate podrobno in na vsa vprašanja. Odločitev natečajne komisije glede točkovanja vaših sposobnosti temelji na vnaprej določenih izbirnih merilih:

več

Ali ste prebrali informacije in želite zdaj vložiti pritožbo?

Da Ne