Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Contract agents > CAST Permanent

CAST Permanent

Ali se lahko na „stalni razpis CAST‟ za prevajalce prijavim večkrat?

Dovoljena je samo ena prijava za posamezen profil, tudi če so ciljni jeziki različni. Svetujemo, da vse jezike navedete v prijavnici pod „Znanje jezikov‟. To bo službam, ki zaposlujejo, omogočilo, da najdejo vašo prijavo glede na specifične potrebe.

več

Kako bo preverjeno moje jezikovno znanje na „stalnem izbirnem postopku CAST za prevajalce‟?

S testi EPSO se bodo vaši jeziki preverili le na naslednji način: vaš jezik 1 (eden od 24 uradnih jezikov EU z minimalno stopnjo C1) se bo preveril z vprašanji izbirnega tipa verbalnega, numeričnega in abstraktnega razumevanja, vaš jezik 2 (angleščina, francoščina ali nemščina z minimalno stopnjo B2) pa z vprašanji izbirnega tipa jezikovnega razumevanja. Dodatne informacije o zgornjih testih so objavljene na spletni strani vzorčnih testov Vse dodatne teste, kot so prevajalski testi, bodo po potrebi organizirale službe, ki zaposlujejo.

več

Koliko jezikov potrebujem za prijavo na „stalni razpis CAST‟ za prevajalce?

V nasprotju z nekaterimi javnimi natečaji (zlasti natečaji za jezikoslovce) je za stalni izbirni postopek CAST za prevajalce potrebno znanje samo dveh namesto treh uradnih jezikov EU: vaš 1. jezik mora biti eden od 24 uradnih jezikov EU z minimalno stopnjo C1 in vaš 2. jezik ne sme biti isti kot vaš 1. jezik in mora biti angleščina, francoščina ali nemščina z minimalno stopnjo B2  

več

Nekaj je bilo narobe z enim od testnih vprašanj izbirnega tipa v izbirnem postopku za pogodbene uslužbence (stalni razpis CAST) – kaj lahko storim?

Če resno dvomite o vsebini testnega vprašanja, obvestite službo EPSO za kontakt s kandidati v treh koledarskih dneh po opravljanju testov ter jasno navedite okoliščine in svojo številko kandidata (glej postopek v razpisu za prijavo interesa). Če navedeno vprašanje kljub temeljiti kontroli kakovosti ne ustreza strogim kriterijem kakovosti EPSO, se sprejmejo naslednji popravni ukrepi:– vprašanje se popravi ali odstrani iz podatkovne baze– če je to vplivalo na vaš rezultat, se lahko sprejme ustrezni ukrep za popravilo škode Več informacij o izbirnem postopku za stalni razpis CAST.

več

Kaj moram narediti, če me zaposlitev v institucijah ne zanima več?

Prijava kandidata je v sistemu vidna, samo če kandidat vsake pol leta potrdi svoj interes. Če torej ne želite več opravljati testov in/ali se zaposliti za določen profil/funkcionalno skupino, vam v računu EPSO samo ni treba več potrditi interesa. Šest mesecev po zadnji potrditvi oziroma spremembi bo prijava v sistemu postala nevidna za kadrovske službe, sami pa jo boste v prihodnosti lahko kadarkoli ponovno aktivirali.

več

Kaj moram narediti, če me povabijo na testiranje, a me razpis ne zanima več?

Če se testiranja ne želite več udeležiti, vam preprosto ni treba rezervirati termina za teste. Če ste termin za teste že rezervirali, ga lahko odpoveste najpozneje 48 ur pred datumom testiranja (povezava na rezervacijo termina v vašem računu EPSO). Odločitev, da se ne udeležite testiranja, ne pomeni blokade vaše prijave, druge kadrovske službe vas bodo torej v prihodnosti lahko povabile na drugo testiranje. 

več

Ali se lahko uvrstim v predizbor za več kot en profil oziroma funkcionalno skupino?

Da, lahko se uvrstite v predizbor za več kot en profil in/ali funkcionalno skupino, toda v večini primerov kandidati v času posameznega testiranja opravljajo teste samo za en profil in za eno funkcionalno skupino. Vabila na teste za različne profile/funkcionalne skupine boste torej prejemali v enakem zaporedju, kot urad EPSO prejema zahtevke posameznih kadrovskih služb. Lahko pa se zgodi, da kandidata v času istega obdobja testiranja povabimo na teste kompetenc za različne profile, in sicer v primeru, ko je kandidat pred tem že uspešno opravil teste sklepanja.

več

Če sem v razpisu EPSO/CAST/P1-4/2015 uspešno opravil(-a) test sklepanja, nisem pa uspešno opravil(-a) testa kompetenc, ali lahko v stalnem razpisu CAST opravljam samo test kompetenc?

Ne. Če ste v razpisu EPSO/CAST/P1-4/2015 uspešno opravili samo teste sklepanja, boste v izbirnem postopku za stalni razpis CAST (več informacij o tem izbirnem postopku) povabljeni (če se boste ponovno uvrstili v ožji izbor) na opravljanje celotnega sklopa izbirnih testov (teste sklepanja in teste kompetenc).

več

Kakšno vrsto pogodbe mi bodo ponudili?

Ponudijo vam lahko t. i. pogodbo 3a ali 3b, odvisno od potreb službe in pravne ureditve institucije, ki vam ponuja zaposlitev. Več informacij o pogodbenih pogojih: točka 5 Priloge III razpisa za prijavo interesa.

več

Kdaj in kje bom opravljal(-a) računalniško podprte teste izbirnega tipa, ki jih v izbirnem postopku za stalni razpis CAST organizira EPSO?

Izbirni postopek za stalni razpis CAST (več informacij) se razlikuje od natečajev. Samo kandidati v ožjem izboru bodo povabljeni na opravljanje izbirnih testov. Kandidati v ožjem izboru bodo v svojem računu EPSO prejeli povabilo za rezervacijo termina za opravljanje testov. Svoj račun EPSO preverjajte najmanj dvakrat tedensko. Test morate rezervirati in ga opravljati v danem časovnem roku. Testi se bodo opravljali v testnih centrih po svetu. Seznam razpoložljivih testnih centrov bo priložen vabilu za rezervacijo termina. Opozarjamo, da EPSO ne bo povrnil stroškov potovanja.

več

Kakšna je začetna plača pogodbenih uslužbencev?

Osnovna mesečna plača za 40-urni delavnik (s 1. 7. 2015), 1. stopnja: funkcionalna skupina IV (plačni razredi 13–18): 3 246–6 020 evrovfunkcionalna skupina III (plačni razredi 8–12): 2 536–4 156 evrovfunkcionalna skupina II (plačni razredi 4–7): 1 980–2 869 evrovfunkcionalna skupina I (plačni razredi 1–3): 1 907–2869 evrov Več informacij o zaposlitvenih pogojih vsebujejo Kadrovski predpisi, objavljamo tudi najnovejše podatke o plačah uradnikov in pogodbenih uslužbencev.

več

Kdaj izvem, kdo se zanima za moj profil?

Če boste uvrščeni v predizbor in uspešno opravili teste, vas bodo kadrovske službe, ki jih zanima vaš profil, prek e-naslova v vašem računu EPSO povabile na zaposlitvene teste, ki vključujejo razgovor in druge teste. EPSO na nobeni stopnji izbirnega postopka ne obvesti kandidatov, katera kadrovska služba se zanima zanje.

več

Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste, zaposlitvenih testov pa ne?

Če uspešno opravite izbirne teste za določen profil in funkcionalno skupino, so vaši rezultati v podatkovni zbirki veljavni in vidni v skladu s pravili v razpisu za prijavo interesa: rezultati testov sklepanja 10 let, testa kompetenc 5 let. Kadrovske službe vas lahko izberejo in povabijo neposredno na zaposlitvene teste. Opozarjamo, da lahko kadrovske službe za vsako prosto delovno mesto povabijo več kandidatov. Uspešno opravljeni izbirni testi in vabilo na zaposlitvene teste niso jamstvo za zaposlitev. Morebitno zaposlitev vam bodo ponudili, samo če uspešno opravite tudi zaposlitvene teste....

več

Kaj se zgodi, če ne naredim izbirnih testov?

Če pri vsakem izbirnem testu ne dosežete najmanjšega zahtevanega števila točk (kot je navedeno v razpisu), vas ne bodo povabili na zaposlitvene teste (razgovor in druge možne teste). Vaše ime bo šest mesecev blokirano (od dneva, ko so rezultati objavljeni v vašem računu EPSO), tako da ne boste mogli prejemati vabil na druge teste za enako ali višjo funkcionalno skupino. Test kompetenc bodo ocenili, samo če boste uspešno opravili teste sklepanja.

več

Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste?

Če uspešno opravite izbirne teste (pri vsakem testu morate doseči najmanjše zahtevano število točk, kot je določeno v razpisu za prijavo interesa), vas bo kadrovska služba zadevne institucije povabila na razgovor. Vaši rezultati ostanejo veljavni (od dneva, ko so rezultati objavljeni v vašem računu EPSO): 10 let pri testih sklepanja 5 let pri testu kompetenc Rezultati so veljavni za profil in kompetence, za katere so vas testirali, ter za nižje funkcionalne skupine. Primer: Opravili ste test sklepanja in test kompetenc za profil in funkcionalno skupino Pravo (FS IV). Vaši rezultati bodo...

več

Ali si bom z boljšim rezultatom testa povečal/povečala možnosti za zaposlitev?

Ne, rezultati izbirnih testov povedo samo to, ali ste test uspešno opravili ali ne. Število točk boste videli samo vi (prek svojega računa EPSO), kadrovske službe bodo videle samo to, ali je bil kandidat uspešen ali ne. Kadrovske službe od vas ne bodo zahtevale dokazil o uspešno opravljenih testih EPSO, saj vse potrebne informacije o vašem statusu vidijo neposredno v podatkovni zbirki kandidatov.

več

Zakaj me niste uvrstili v ožji izbor za opravljanje izbirnih testov (računalniško podprtih testov)?

Na izbirne postopke CAST se navadno prijavi zelo veliko kandidatov. Kadrovske službe izberejo in uvrstijo v ožji izbor samo kandidate, ki po svojem profilu najbolj ustrezajo njihovim zahtevam in potrebam. Zaposlitvene potrebe se lahko razlikujejo glede na delovno mesto in institucijo.

več

Kdaj bom prejel/prejela rezultate izbirnih računalniško-podprtih testov?

Rezultate svojih izbirnih testov boste približno 2 tedna po koncu obdobja, v katerem ste bili testirani, prejeli v svoj račun EPSO. Zaradi stalnega poteka tega postopka (odtod ime stalni razpis CAST) bo na leto več testiranj.

več

Kakšne teste morajo opraviti kandidati v predizbirnem postopku?

Če se uvrstite v predizbirni postopek, boste opravljali vrsto testov z vprašanji izbirnega tipa, s katerimi ocenjujemo splošne sposobnosti besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja (v vašem prvem jeziku), ter test kompetenc za profil in funkcionalno skupino, za katera ste se prijavili (v vašem drugem jeziku).  Če ste uspešno opravili test sklepanja za enako ali višjo funkcionalno skupino, niste pa opravili testa kompetenc, vas bodo povabili samo na test kompetenc. Oglejte si tudi naše vzorčne teste (Pogodbeni uslužbenci – Test kompetenc). Zaposlitveni testi, ki jih kandidati opravljajo...

več

Kaj sledi vložitvi prijave?

Kadrovske službe bodo redno pregledovale podatkovno zbirko vseh registriranih kandidatov in med njimi v ožji izbor izbrale tiste, ki najbolje ustrezajo posebnim zahtevam za vsako prosto delovno mesto. Svojo prijavo posodabljajte vsakih šest mesecev, da s tem potrdite svoje zanimanje in vidnost in da vas bomo lahko našli v podatkovni zbirki. Samo kandidati v ožjem izboru bodo prek svojega računa EPSO povabljeni na izbirne teste, ki jih organizira EPSO.

več

Kako bodo izbrani kandidati v izbirnem postopku za stalni razpis CAST?

Izbirni postopek za stalni razpis CAST (več informacij) se razlikuje od natečajev. Glavna razlika je ta, da se testira samo omejeno število predhodno izbranih kandidatov. Predložitev prijave ne pomeni, da boste samodejno povabljeni na opravljanje računalniško podprtih testov. Samo kandidati, ki pridejo v ožji ozbor, bodo povabljeni na opravljanje testov za prosto delovno mesto. To pomeni, da mogoče ne boste nikoli povabljeni. Izbirni postopek poteka hitro in učinkovito:

več

Ali lahko spremenim vsebino svoje prijave, potem ko je že bila potrjena?

Razen za stalni razpis CAST (več informacij o tem izbirnem postopku) vsebine prijave po potrditvi ni več mogoče spremeniti, ker bo EPSO nemudoma obdelal podatke. Kandidati v izbirnem postopku za stalni razpis CAST naj svoje prijave posodobijo vsakih šest mesecev, saj tako pokažejo, da se še vedno zanimajo za ta izbirni postopek in želijo ostati vidni za službe za zaposlovanje. Svoj življenjepis lahko kadar koli naložite v račun EPSO ali ga posodobite. Vendar te informacije uporabljajo samo službe za zaposlovanje in niso pomembne pri ocenjevanju ali ugotavljanju, ali izpolnjujete pogoje itd. v...

več

Ali lahko še enkrat uporabim prejšnjo prijavo (prijave) EPSO?

Vse prijave na razpis EPSO/CAST/P/1-4/2015 (pogodbeni uslužbenci za izvajalske agencije), ki so bile potrjene do 25.11.2016 (opoldne po bruseljskem času), je sistem samodejno prenesel na stalni razpis CAST (EPSO/CAST/P/1-4/2017). Če ste torej že uspešno opravili izbirne teste za EPSO/CAST/P/1-4/2015, vaši rezultati ostanejo veljavni (10 let za teste sklepanja, 5 let za teste kompetenc).

več

Kakšne so naloge pogodbenega uslužbenca v institucijah EU?

Pogodbeni uslužbenci (CAST) opravljajo fizične ali upravno-administrativne naloge podpornih storitev ali pomagajo pri posebnih projektih na področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami. Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas, ponavadi za krajše začetno obdobje (od 6 do 12 mesecev, odvisno od vrste zaposlitve). V nekaterih organih EU se lahko pogodba podaljša za nedoločen čas.

več

Kaj pomenijo različne funkcionalne skupine?

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Razvrščena so v štiri funkcionalne skupine: I. fizične naloge in upravno-administrativne podporne naloge II. pisarniške in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge III. izvedbene naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge IV. upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge Natančnejše informacije: Posebna pravila Evropske komisije za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne