ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Contract agents > Други

Други

Какъв вид договор ще ми бъде предложен?

В момента на вашето назначаване може да ви бъде предложен т.нар. „3а“ или „3б“ договор в зависимост от нуждите на службата и правната уредба на наемащата ви институция. Моля, вижте приложение III, точка 5 от поканата за изразяване на интерес за подробна информация относно договорните условия.

още

Каква е началната заплата на договорно наетите служители?

Основна месечна заплата (в евро) за 40-часова работна седмица (1.7.2015 г.), 1-ва стъпка: Функционална група IV (степени 13 — 18): 3246 — 6020 евроФункционална група III (степени 8 — 12): 2536 — 4156 евроФункционална група II (степени 4 — 7): 1980 — 2869 евроФункционална група I (степени 1 — 3): 1907 — 2869 евро Повече информация за условията на труд, както и последни сведения за заплатите на служителите на постоянен и временен договор ще намерите в Правилника за длъжностните лица.

още

Имам ли по-голям шанс да бъда нает, ако имам по-добър резултат на тестовете?

Не. Единственият резултат от тестовете за подбор е дали сте ги издържали или не. Вашият брой точки ще бъде видим единствено за вас (посредством вашия EPSO профил). Службите, набиращи персонал, виждат само дали сте издържали тестовете или не. Те не би трябвало да изискват от вас доказателство за това, тъй като имат пряк достъп до всички необходими сведения за вашия статус в базата данни с кандидатите.

още

Мога ли да променям съдържанието на кандидатурата си след като тя бъде валидирана?

С изключение на безсрочната процедура за подбор CAST, след като веднъж валидирате вашата кандидатура, повече не можете да променяте нейното съдържание, тъй като EPSO обработва данните незабавно. За безсрочната процедура CAST (CAST Permanent) приканваме кандидатите, които са подали кандидатура, да я актуализират на всеки шест месеца, за да засвидетелстват неотслабващия си интерес към процедурата и да останат видими за службите за набор на кадри. Можете да качите или актуализирате своята автобиография в своя EPSO профил по всяко време. Тази информация се използва само от службите, набиращи...

още

Какви са задълженията на договорно наетите служители в институциите на ЕС?

Договорно наетите служители (CAST) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те биват наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои органи на ЕС е възможно договорът да бъде удължен за неопределено време.

още

Какво означават различните функционални групи?

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи: I. технически задачи и задачи по административно обслужване II. деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи III. изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи IV. административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи. Моля, вижте Правилата на Европейската комисия за договорно наетите служители.

още

Намерихте ли отговор?

Да Не