KKK

Home > KKK > Contract agents > Muud

Muud

Millist liiki lepingut mulle pakutakse?

Tööle asudes võidakse teile pakkuda nn „3a“ või „3b“ lepingut, olenevalt teid tööle võtva talituse vajadustest ja institutsiooni õiguslikust korraldusest. Palun lugege eri lepingutest lähemalt osalemiskutse III lisa punktist 5.

veel

Milline on lepinguliste töötajate töötasu tööle asudes?

Igakuine põhipalk (eurodes) 40-tunnise töönädala puhul (1.7.2015), 1. järk: IV tegevusüksus (palgaastmed 13–18): 3246–6020 eurot;III tegevusüksus (palgaastmed 8–12): 2536–4156 eurot;II tegevusüksus (palgaastmed 4–7): 1980–2869 eurot;I tegevusüksus (palgaastmed 1–3): 1907–2869 eurot. Lisateavet teenistustingimuste kohta leiate personalieeskirjadest ning ametnike ja lepinguliste töötajate töötasude kohandamist käsitlevatest aktidest.

veel

Kas parem testitulemus suurendab mu värbamisvõimalust?

Ei. Arvutipõhiste eelvalikutestide tulemus on ainult kas läbimine või läbikukkumine. Teie tulemus on (EPSO kasutajakonto kaudu) nähtav vaid teile. Värbamisteenistused näevad üksnes seda, kas kandidaat on testid läbinud või läbi kukkunud. Värbamisteenistused ei tohiks teilt nõuda tõendeid EPSO testide läbimise kohta, sest kogu vajalik teave teie staatuse kohta on neile kättesaadav kandidaatide andmebaasi kaudu.

veel

Kas võin oma avalduse sisu pärast selle kinnitamist muuta?

Te ei saa oma avalduse sisu enam pärast selle kinnitamist muuta, sest EPSO töötleb andmeid koheselt. Ainsaks erandiks on tähtajatu CASTi valikumenetlus (vt lisateavet selle valikumenetluse kohta). Tähtajatu CASTi valikumenetluse puhul on avalduse esitanud kandidaatidel soovitatav seda iga kuue kuu möödudes ajakohastada, et näidata üles oma jätkuvat huvi ja olla värbamisteenistustele nähtav. Võite oma elulookirjelduse ükskõik millal oma EPSO kasutajakontole üles laadida või seda ajakohastada. Seda teavet kasutavad siiski vaid värbamisteenistused ning see ei mängi ühegi valikumenetluse raames...

veel

Millised on lepinguliste töötajate tööülesanded ELi institutsioonides?

Lepingulisi töötajaid (CAST) värvatakse tegema kas füüsilist tööd või täitma halduslikke tugiülesandeid. Samuti võib neid vaja olla erialastes valdkondades, kus napib nõutavate oskustega ametnikke. Lepingulised töötajad võetakse tööle kindlaks tähtajaks. Sageli on esialgse lepingu pikkuseks 6–12 kuud, sõltuvalt töö iseloomust. Mõnedes ELi asutustes võidakse lepingut pikendada määramata tähtajaks.

veel

Mida tähendavad erinevad tegevusüksused?

Lepingulise töötaja ametikohti leidub paljudes valdkondades ning nende puhul nõutakse erinevaid kvalifikatsioonitasemeid. Ametikohad jagunevad neljaks tegevusüksuseks: I. füüsiline töö ning halduslikud tugiteenused; II. kantselei- ja sekretäritöö, büroo juhtimine ja muud sarnased ülesanded; III. jooksva tööga seotud ülesanded, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muud sarnased tehnilised ülesanded; IV. haldusalased, nõuandvad, keelelised ja muud sarnased tehnilised ülesanded. Palun tutvuge Euroopa Komisjoni erieeskirjadega lepinguliste töötajate värbamiseks.

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei