Usein kysyttyä

Muut

Millaista sopimusta minulle tarjotaan?

Rekrytoitaville henkilöille voidaan tarjota nk. 3a- tai 3b-sopimusta riippuen palvelukseen ottavan yksikön tarpeista ja toimielimen oikeudellisista järjestelyistä. Lisätietoa sopimusjärjestelyistä on kiinnostuksenilmaisupyynnön liitteen III kohdassa 5.

lisää

Mikä on sopimussuhteisten toimihenkilöiden alkupalkka?

Peruskuukausipalkka 40-tuntisesta työviikosta 1. palkkatasolla (1.7.2015): Tehtäväryhmä IV (palkkaluokka 13–18) 3 246 – 6 020 euroa tehtäväryhmä III (palkkaluokat 8–12): 2 536 – 4 156 euroa tehtäväryhmä II (palkkaluokat 4–7): 1 980 – 2 869 euroa tehtäväryhmä I (palkkaluokat 1–3): 1 907 – 2 869 euroa Lisätietoa palvelussuhteen ehdoista on henkilöstösäännöissä, ja lisäksi voit tutustua viimeisimpiin tietoihin virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkauksesta.

lisää

Parantaako hyvä koetulos mahdollisuuksiani saada työtarjous?

Ei. Valintakoe arvioidaan ainoastaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Vain hakija itse näkee (EPSO-tilinsä kautta) saamansa pistemäärän. Palvelukseen ottavat yksiköt näkevät ainoastaan, onko hakija suorittanut kokeen hyväksytysti vai onko hänet hylätty. Palveluksen ottavilla yksiköillä on kaikki tarpeellinen hakijoihin liittyvä tieto saatavillaan suoraan hakijatietokannassa eikä niillä ole tarvetta pyytää hakijoilta todistuksia EPSOn koetuloksista.

lisää

Voinko muuttaa hakemustani sen jälkeen kun se on validoitu?

Et voi, koska EPSO aloittaa tietojen käsittelyn välittömästi sen jälkeen, kun hakemus on validoitu. Poikkeuksena on jatkuva CAST-valintamenettely. Lue lisää tästä valintamenettelystä. Jatkuvassa CAST-valintamenettelyssä hakemuksen jättäneitä hakijoita kehotetaan päivittämään hakemuksensa 6 kuukauden välein. Päivitys ilmaisee, että hakija on edelleen kiinnostunut valintamenettelystä, ja hakemus pysyy työntekijöitä etsivien yksiköiden nähtävissä. Voit lisätä ansioluettelosi (CV) EPSO-tilillesi ja päivittää sen milloin vain. Ansioluettelosi tiedot näkyvät kuitenkin vain työntekijöitä etsiville...

lisää

Millaisia tehtäviä sopimussuhteiset toimihenkilöt hoitavat EU:n toimielimissä?

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä (CAST) palkataan suorittavaan työhön tai avustaviin hallinnollisiin tehtäviin sekä tilapäistyöhön jollakin erikoisalalla, jos ei ole käytettävissä virkamiehiä, joilla olisi tarvittavat taidot. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteille on vahvistettu tietyt enimmäispituudet. Tehtävistä riippuen sopimus tehdään usein aluksi 6–12 kuukaudeksi. Joissakin EU-elimissä on joissakin tapauksissa mahdollista jatkaa sopimusta määräämättömäksi ajaksi.

lisää

Mitä eri tehtäväryhmät tarkoittavat?

Sopimussuhteisia toimihenkilöitä työskentelee hyvin erilaisissa tehtävissä, joissa pätevyysvaatimukset vaihtelevat. Tehtäväryhmiä on neljä: I – suorittava työ ja avustavat hallinnolliset tehtävät II – avustavat ja sihteerin tehtävät, toimiston hoitoon liittyvät ja muut vastaavat tehtävät III – toimeenpanevat, luonnosten laatimiseen liittyvät, kirjanpidolliset ja muut vastaavat tekniset tehtävät IV – hallinnolliset, neuvonantaja-, lingvistiset ja muut vastaavat tekniset tehtävät. Sopimussuhteisten toimihenkilöiden työsuhteisiin sovellettavat Euroopan komission erityissäännöt

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En