Ceisteanna coitianta

Eile

Cén saghas conartha a thairgfear dom?

Tráth an earcaithe, is féidir go dtairgfear conradh de shaghas “3a” nó “3b” duit, de réir riachtanais na seirbhíse agus shocruithe dlí na hinstitiúide earcaíochta. Féach Pointe 5 d’Iarscríbhinn III den ghlao ar léiriú spéise mar a bhfuil eolas mionsonraithe faoi shocruithe conarthacha.

tuilleadh

Cad é an tuarastal tosaigh a thuilleann gníomhairí ar conradh?

An buntuarastal míosúil (in €) as seachtain oibre 40 uair an chloig (1.7.2015). An chéad chéim: Grúpa Feidhme IV (gráid 13–18): €3,246 – 6,020Grúpa Feidhme III (gráid 8–12): €2,536 – 4,156Grúpa Feidhme II (gráid 4–7): €1,980 – 2,869Grúpa Feidhme I (gráid 1–3): €1,907 – 2,869 Sna Rialacha Foirne tá tuilleadh eolais i dtaobh coinníollacha fostaíochta, mar aon leis an eolas is déanaí i dtaobh tuarastal oifigeach agus gníomhairí ar conradh.

tuilleadh

An dóchúla go n-earcófar mé má ghnóthaím marc maith?

Ní hea. Níl ach dhá thoradh ann, mar atá pas nó teip. Is agatsa amháin a bheidh an marc le feiceáil (trí do chuntas EPSO). Ní fheicfidh na seirbhísí earcaíochta ach cé acu pas nó teip a fuair tú. Níor cheart go n-iarrfadh na seirbhísí earcaíochta ort aon chruthúnas a thabhairt gur éirigh leat sna trialacha a d’eagraigh EPSO, arae beidh teacht acu i mbunachar sonraí na n-iarrthóirí ar an eolas ar fad is gá faoi do stádas.

tuilleadh

An bhféadfaidh mé na sonraí a thug mé i m’iarratas a athrú i ndiaidh a mbailíochtaithe?

Ach amháin i gcás CAST Buan (féach tuilleadh eolais faoin bpróiseas roghnúchái), ní féidir iarratas a athrú i ndiaidh a bhailíochtaithe ós rud é go bpróiseálfaidh EPSO na sonraí láithreach. I gcás CAST Buan, moltar d’iarrthóirí a bhfuil iarratas déanta acu an t-iarratas a nuashonrú gach sé mhí chun a léiriú gur mian i leo i gcónaí a bheith san áireamh agus chun go leanfaidh a n-iarratas de bheith infheicthe ag na seirbhísí earcaíochta. Is féidir CV úr a uaslódáil chuig do chuntas EPSO nó CV atá uaslódáilte agat cheana a nuashonrú tráth ar bith. Féach gurb iad na seirbhísí earcaíochta, agus...

tuilleadh

Cé na dualgais a bhíonn ar ghníomhaire ar conradh in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Earcaítear gníomhairí ar conradh (CAST) le hobair láimhe a dhéanamh, mar thacaíocht riaracháin nó chun acmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa foirne leis na scileanna riachtanacha. Fostaítear gníomhairí ar conradh go ceann uastréimhse réamhshocraithe, agus is minic gur conradh 6–12 mhí a bhíonn ina gconradh i dtosach, ag brath ar an bpost. I gcomhlachtaí áirithe de chuid an Aontais, d'fhéadfadh sé go bhféadfaí an conradh a shíneadh go ceann tréimhse éiginnte.

tuilleadh

Cé na grúpaí feidhme éagsúla atá ann?

Bíonn folúntais ann do ghníomhairí ar conradh i réimse leathan post, agus bíonn cáilíochtaí difriúla de dhíth ag brath ar an bpost. Tá ceithre ghrúpa feidhme ann: I. obair láimhe agus tacaíocht riaracháin II. tascanna cléiriúla nó rúnaíochta, bainistiú oifige agus tascanna coibhéiseacha III. tascanna feidhmiúcháin, dréachtú, cuntasaíocht agus tascanna teicniúla coibhéiseacha eile IV. tascanna riaracháin, comhairleacha agus teangeolaíochta agus tascanna teicniúla coibhéiseacha eile Féach Rialacha sonracha an Choimisiúin Eorpaigh maidir le gníomhairí ar conradh a fhostú.

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh