DUK

Home > DUK > Contract agents > Kita

Kita

Kokio pobūdžio sutartis man bus pasiūlyta?

Įdarbinant jums gali būti pasiūlyta vadinamoji 3a arba 3b darbo sutartis, priklausomai nuo tarnybos poreikių ir įdarbinančios institucijos teisinių susitarimų. Išsami informacija apie sutartinius susitarimus pateikiama kvietimo pareikšti susidomėjimą III priedo 5 punkte .

daugiau

Koks yra pradedančių dirbti sutartininkų darbo užmokestis?

Bazinis mėnesinis darbo užmokestis (eurais) už 40 val. darbo savaitę (2015-07-01), 1 pakopa: IV pareigų grupė (13–18 lygiai) – 3246–6020 eurų,III pareigų grupė (8–12 lygiai) – 2536–4156 eurai,II pareigų grupė (4–7 lygiai) – 1980–2869 eurai,I pareigų grupė (1–3 lygiai) – 1907–2869 eurai, Daugiau informacijos apie įdarbinimo sąlygas rasite Tarnybos nuostatuose ir dokumente, kuriame pateikiama naujausia informacija apie pareigūnų ir sutartininkų darbo užmokestį.

daugiau

Ar mano įdarbinimo galimybės bus didesnės, jeigu per testus surinksiu daugiau balų?

Ne. Atrankos testų rezultatas gali būti tik „išlaikyta“ arba „neišlaikyta“. Kiek balų surinkote, žinosite tik jūs (matysite EPSO aplanke). Įdarbinančios tarnybos matys tik tai, ar kandidatas išlaikė testus, ar ne. Įdarbinančios tarnybos neturėtų jūsų reikalauti pateikti jokių EPSO testų išlaikymo įrodymų, nes visa reikalinga informacija apie jus pateikiama tiesiai kandidatų duomenų bazėje, prie kurios jos turi prieigą.

daugiau

Ar galiu keisti savo paraiškos turinį, kai ji jau patvirtinta?

Išskyrus CAST nuolatinę atrankos procedūrą (žr. daugiau informacijos apie šią atrankos procedūrą), patvirtintos savo paraiškos turinio keisti nebegalima, nes tarnyba EPSO nedelsdama pradeda duomenis tvarkyti. CAST nuolatinės atrankos procedūros paraiškas pateikę kandidatai raginami jas atnaujinti kas šešis mėnesius, kad parodytų, jog toliau domisi šia atranka, ir kad išliktų įdarbinančių tarnybų akiratyje. Savo CV į savo EPSO aplanką įkelti arba atnaujinti galima bet kuriuo metu, tačiau šią informaciją naudoja tik įdarbinančios tarnybos, į ją neatsižvelgiama vertinant arba nustatant jūsų...

daugiau

Kokias pareigas ES institucijose atlieka sutartininkai?

Sutartininkai (CAST) įdarbinami fiziniam darbui ar pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti arba pagelbėti specifinėse srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų. Sutartininkams nustatytas tam tikras maksimalus darbo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį. Kai kuriose ES įstaigose yra galimybė pratęsti sutartį neribotam laikui.

daugiau

Ką reiškia skirtingos pareigų grupės?

Sutartininkai skiriami įvairiausioms pareigoms, kurioms eiti reikia nevienodos kvalifikacijos. Jie priklauso vienai iš keturių pareigų grupių: I – fizinis darbas ir pagalbinės administracinės užduotys; II – kanceliarinės arba sekretorių užduotys, biuro valdymo ir kitos lygiavertės užduotys; III – vykdomosios užduotys, dokumentų projektų rengimo, apskaitos ir kitos lygiavertės techninės užduotys; IV – administracinės, patariamosios, kalbos ir kitos lygiavertės techninės užduotys. Susipažinkite su Europos Komisijos sutartininkų įdarbinimo taisyklėmis.

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne