Bieži uzdotie jautājumi

Citi

Kāda veida līgumu man piedāvās?

Pieņemot darbā, jums var piedāvāt tā saukto 3a vai 3b līgumu atkarībā no konkrētā dienesta vajadzībām un juridiskajām procedūrām attiecīgajā iestādē. Skatiet šī uzaicinājuma paust interesi III pielikuma 5. punktu, kurā ir sīkākas ziņas par darba līgumiem.

vairāk

Kāda ir līgumdarbinieku sākotnējā alga?

Mēneša pamatalga (eiro), 40 stundu darba nedēļa (1.7.2015.), 1. līmenis: IV funkciju grupa (13.–18. pakāpe): 3246–6020 eiroIII funkciju grupa (8.–12. pakāpe): 2536–4156 eiroII funkciju grupa (4.–7. pakāpe): 1980–2869 eiroI funkciju grupa (1.–3. pakāpe): 1907–2869 eiro Sīkākas ziņas par visu ES ierēdņu nodarbināšanas kārtību var atrast Civildienesta noteikumos un jaunākajā informācijā par ierēdņu un līgumdarbinieku algām.

vairāk

Vai labāks testa rezultāts uzlabos manas izredzes uz darbu?

Nē. Atlases testus var tikai izturēt vai neizturēt. Savu rezultātu redzēt varēsiet tikai jūs pats (savā EPSO kontā). Darbinieku atlasi veicošie dienesti redzēs tikai to, vai kandidāts testus ir nokārtojis. Šiem dienestiem nevajadzētu jūs lūgt iesniegt apliecinājumu, ka esat izturējis EPSO testus, jo visas nepieciešamās ziņas par jūsu statusu tiem ir pieejamas un redzamas tieši kandidātu datubāzē.

vairāk

Vai varu mainīt sava pieteikuma saturu, kad tas jau ir apstiprināts?

Izņemot CAST pastāvīgo atlases procedūru (CAST Permanent, sk. sīkāku informāciju par šo procedūru), jūs pēc pieteikuma apstiprināšanas vairs nedrīkstat izmainīt tā saturu, jo EPSO nekavējoties apstrādās datus. CAST pastāvīgajā atlases procedūrā pieteikumu iesniegušie kandidāti tiek mudināti ik pēc sešiem mēnešiem atjaunināt savu pieteikumu, lai parādītu, ka viņi joprojām ir ieinteresēti šajā atlases procedūrā, un paliktu redzami dienestiem, kuri atlasa darbiniekus. Savā EPSO kontā jebkurā brīdī varat augšupielādēt un atjaunināt savu CV. Šo informāciju tomēr izmanto vienīgi dienesti, kuri...

vairāk

Kādi pienākumi ES iestādēs ir līgumdarbiniekiem?

Līgumdarbiniekus (CAST) pieņem fizisku darbu veikšanai, administratīvā atbalsta pakalpojumu sniegšanai vai specializētās jomās, kur trūkst pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām zināšanām. Līgumdarbiniekus pieņem darbā uz noteiktu maksimālo laiku, pirmo līgumu nereti noslēdzot uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. Dažās ES struktūrās ir iespējams šādu līgumu pagarināt uz nenoteiktu laiku.

vairāk

Ko nozīmē dažādās amatpienākumu grupas?

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija. Šie darbi ir iedalīti četrās amatpienākumu grupās: I funkciju grupa – fiziski darbi un administratīvais atbalsts; II funkciju grupa – lietvedība vai sekretāra pienākumi, biroja vadīšana un citi tamlīdzīgi pienākumi; III funkciju grupa – izpildes uzdevumi, projektu izstrāde, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski pienākumi; IV funkciju grupa – administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski uzdevumi. Skatiet Eiropas Komisijas īpašos noteikumus par līgumdarbinieku...

vairāk

Vai atradāt atbildi?