FAQs

Home > FAQs > Contract agents > Oħrajn

Oħrajn

X’tip ta’ kuntratt se niġi offrut?

Meta jsir ir-reklutaġġ, tista’ tiġi offrut l-hekk imsejjaħ kuntratt “3a” jew “3b”, skont il-ħtiġijiet tas-servizz u l-arranġamenti legali tal-istituzzjoni li timpjega. Jekk jogħġbok irreferi għal L-Anness II, punt 5 tas-Sejħa għal espressjoni ta’ interess għal informazzjoni dettaljata dwar l-arranġamenti kuntrattwali.

aktar

X’inhu s-salarju tal-bidu għall-aġenti kuntrattwali?

Salarju bażiku fix-xahar (f’€) għal ġimgħa tax-xogħol ta’ 40 siegħa (1.7.2015), l-ewwel skala: Grupp ta’ Funzjoni IV (grad 13-18): 3246 - 6020 ewroGrupp ta’ Funzjoni III (grad 8-12): 2536 - 4156 ewroGrupp ta’ Funzjoni II (grad 4-7): 1980 - 2869 ewroGrupp ta’ Funzjoni I (grad 1-3): 1907 - 2869 ewro Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fir-Regolamenti tal-Persunal, kif ukoll l-aktar informazzjoni reċenti dwar is-salarji għall-uffiċjali u l-persunal kuntrattwali.

aktar

Riżultat aħjar fit-testijiet iżid iċ-ċansijiet li niġi reklutat?

Le. Ir-riżultati tat-testijiet ta’ selezzjoni huma biss fil-forma għaddejt/ma għaddejtx. Il-punteġġ tiegħek se jkun viżibbli għalik biss (permezz tal-Kont tal-EPSO tiegħek). Is-servizzi tar-reklutaġġ se jaraw biss jekk kandidat ikunx għadda jew le mit-testijiet. Is-servizzi tar-reklutaġġ m’għandhomx jirrikjedu li tagħtihom prova li għaddejt mit-testijiet tal-EPSO peress li l-informazzjoni neċessarja dwar l-istatus tiegħek hija disponibbli u aċċessibbli għalihom direttament fil-bażi tad-dejta tal-kandidati.

aktar

Nista’ nimmodifika l-kontenut tal-applikazzjoni tiegħi ladarba tkun ġiet ivvalidata?

Bl-eċċezzjoni tal-CAST Permanenti (ara aktar informazzjoni dwar din il-proċedura ta’ selezzjoni), ladarba l-applikazzjoni tiġi vvalidata, ma tistax tbiddel il-kontenut tagħha, peress li l-EPSO jipproċessa d-data tiegħek immedjatament. Għall-CAST Permanenti, il-kandidati li ssottomettew l-applikazzjoni huma mħeġġa jaġġornawha kull sitt xhur biex jindikaw li għadhom interessati f’dik il-proċedura ta’ selezzjoni u biex jibqgħu viżibbli għas-servizzi tar-reklutaġġ. Tista’ ttella’ jew taġġorna s-CV tiegħek fil-Kont tal-EPSO fi kwalunkwe ħin. Madankollu, din l-informazzjoni tintuża biss mis-...

aktar

X’inhuma d-dmirijiet tal-Aġenti Kuntrattwali fl-Istituzzjonijiet tal-UE?

Il-persunal kuntrattwali (CAST) jiġi reklutat biex iwettaq xogħol manwali jew ħidma ta’ servizz ta’ appoġġ amministrattiv jew biex jagħti kapaċità addizzjonali f'oqsma speċjalizzati fejn m'hemmx biżżejjed uffiċjali bil-ħiliet meħtieġa. Il-persunal b'kuntratt jiġi impjegat għal perjodu massimu fiss, bosta drabi b'kuntratti inizjali iqsar ta' 6-12-il xahar, skont it-tip ta' xogħol. F’xi korpi tal-UE, jista’ jkun possibbli li l-kuntratt jiġi mtawwal għal perjodu ta’ żmien indefinit.

aktar

Xi jfissru l-gruppi ta’ funzjoni differenti?

Il-pożizzjonijiet għal persunal b'kuntratt huma disponibbli għal firxa wiesgħa ta’ impjiegi, li jeħtieġu livelli differenti ta’ kwalifiki. Huma jinqasmu f’erba’ gruppi funzjonali: I. xogħol manwali jew ħidma ta’ servizz ta’ appoġġ amministrattiv II. ħidma klerikali jew segretarjali, tmexxija tal-uffiċċju u xogħol ieħor ekwivalenti III. xogħol eżekuttiv, abbozzar, kontabilità u xogħol ieħor tekniku ekwivalenti IV. xogħol amministrattiv, konsultattiv, lingwistiku u xogħol tekniku ekwivalenti. Jekk jogħġbok ikkonsulta r-Regoli speċifiċi tal-Kummissjoni Ewropea għall-impjegar ta' aġenti...

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le