Veelgestelde vragen

Overige

Wat voor een contract krijg ik?

Bij de indienstneming krijgt u een contract van het type 3a of 3b aangeboden, afhankelijk van de behoeften en de juridische voorwaarden van de betrokken instelling. Zie bijlage III, punt 5, van de Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor meer informatie over de contractbepalingen.

meer

Wat is het aanvangssalaris van arbeidscontractanten?

Maandelijks basissalaris (in euro) bij een 40-urige werkweek (1.7.2015), salaristrap 1: Functiegroep IV (rang 13-18): 3246 - 6020 euroFunctiegroep III (rang 8-12): 2536 - 4156 euroFunctiegroep II (rang 4-7): 1980 - 2869 euroFunctiegroep I (rang 1-3): 1907 - 2869 euro U vindt meer informatie over de arbeidsvoorwaarden in het personeelsstatuut. Bekijk ook de meest recente gegevens over de salarissen van ambtenaren en andere personeelsleden.

meer

Als ik beter scoor op de tests, heb ik dan meer kans op een baan?

Nee. U slaagt of zakt voor de tests. Alleen ú krijgt de score te zien (via uw EPSO-account). De afdelingen die personeel zoeken, zien alleen of een kandidaat geslaagd of gezakt is. U hoeft die afdelingen ook geen bewijs te geven dat u geslaagd bent voor de EPSO-tests. Alle informatie staat in de databank.

meer

Kan ik de inhoud van mijn sollicitatie nog veranderen als deze al gevalideerd is?

Behalve bij de permanente CAST-selectieprocedure kunt u een eenmaal gevalideerde sollicitatie niet meer wijzigen, omdat EPSO de gegevens meteen verwerkt. Heeft u zich voor de permanente CAST-selectieprocedure aangemeld, werk dan om de zes maanden uw sollicitatie bij om aan te geven dat u nog steeds belangstelling heeft en om ervoor te zorgen dat de aanwervende diensten u kunnen vinden. U kunt uw cv via uw EPSO-account op elk gewenst moment uploaden of updaten. Deze informatie wordt echter alleen gebruikt door de diensten met vacatures. Zij speelt geen rol bij de beoordeling en is ook niet...

meer

Wat zijn de taken van een arbeidscontractant?

Arbeidscontractanten (CAST) leveren praktische of administratieve ondersteunende diensten of zorgen voor extra mankracht op gespecialiseerde terreinen waarop onvoldoende ambtenaren over de nodige vaardigheden beschikken. Ze worden voor een beperkte termijn in dienst genomen, vaak eerst met een korter contract van 6-12 maanden, naargelang het soort werk. Bij sommige EU-organen kan het contract voor onbepaalde tijd worden verlengd.

meer

Wat betekenen de verschillende functiegroepen?

Arbeidscontractanten kunnen voor allerlei taken worden aangesteld, op verschillende kwalificatieniveaus. Er zijn vier functiegroepen: I. Handenarbeid en administratieve ondersteuning II. Kantoor- en secretariaatswerkzaamheden, kantoorleiding en gelijkwaardige werkzaamheden III. Uitvoerende, redactionele, boekhoudkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden IV. Administratieve, adviserende, taalkundige en gelijkwaardige technische werkzaamheden Zie ook de  Regels voor arbeidscontractanten van de Europese Commissie.

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee