Najczęściej zadawane pytania

Inne

Jaki rodzaj umowy zostanie mi zaoferowany?

W momencie rekrutacji może Ci zostać zaoferowana umowa o pracę na stanowisku pracownika kontraktowego na podstawie art. 3a lub 3b, w zależności od potrzeb danego działu i ustaleń prawnych rekrutującej instytucji. Zapoznaj się z pkt 5 załącznika III do zaproszenia do wyrażenia zainteresowania – znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat warunków umów.

więcej

Jaka jest początkowa płaca pracowników kontraktowych?

Miesięczne wynagrodzenie podstawowe (w euro) za 40-godzinny tydzień pracy (1.7.2015), 1. stopień: Grupa funkcyjna IV (stopień 13-18): 3246-6020 euroGrupa funkcyjna III (stopień 8-12): 2536-4156 euroGrupa funkcyjna II (stopień 4-7): 1980-2869 euroGrupa funkcyjna I (stopień 1-3): 1907-2869 euro Więcej informacji na temat warunków zatrudnienia znajduje się w regulaminie pracowniczym oraz w najnowszych informacjach na temat płac urzędników i pracowników kontraktowych.

więcej

Czy lepszy wynik testów zwiększy moje szanse na zatrudnienie?

Nie. Wynik testów selekcyjnych jest albo pozytywny, albo negatywny. Liczba punktów jest widoczna tylko dla Ciebie (na koncie EPSO). Służby rekrutacyjne zobaczą tylko, czy kandydat zdał te testy czy nie. Służby rekrutacyjne nie powinny wymagać od Ciebie przedstawienia dowodu na to, że przeszedłeś pomyślnie testy EPSO, ponieważ wszystkie potrzebne informacje są dla nich dostępne bezpośrednio w bazie z danymi kandydatów.

więcej

Czy mogę zmienić treść swojego zgłoszenia po jego zatwierdzeniu?

Nie, z wyjątkiem stałej procedury naboru CAST (zob. więcej informacji na temat tej procedury naboru). W pozostałych przypadkach po zatwierdzeniu Twojego zgłoszenia nie możesz go zmienić, ponieważ EPSO natychmiast zaczyna przetwarzać Twoje dane. W przypadku stałej procedury naboru CAST kandydaci, którzy wysłali zgłoszenie, powinni aktualizować je co najmniej raz na sześć miesięcy, aby wykazać, że w dalszym ciągu są zainteresowani udziałem w naborze. W przeciwnym razie ich dane przestaną być widoczne dla służb rekrutacyjnych. Możesz w każdej chwili załączyć lub zaktualizować swoje CV na koncie...

więcej

Jakie są obowiązki pracowników kontraktowych w instytucjach UE?

Pracownicy kontraktowi (CAST) są zatrudniani w celu wykonywania pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na czas określony, często początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), w zależności od charakteru zadań. W niektórych organach unijnych tego rodzaju umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.

więcej

Czym różnią się poszczególne grupy funkcyjne?

W przypadku pracowników kontraktowych dostępny jest szeroki wachlarz stanowisk o różnym poziomie wymogów w zakresie kwalifikacji. Zasadniczo pracownicy kontraktowi dzielą się na cztery grupy funkcyjne w zależności od wykonywanych zadań. Te zadania to: I – pomocnicze prace fizyczne i administracyjne II – praca w sekretariacie, prowadzenie biura itp. III – zadania wykonawcze, redakcyjne i księgowe oraz odpowiadające im umiejętności techniczne IV – zadania administracyjne, doradcze i językowe oraz odpowiadające im umiejętności techniczne. Więcej informacji można znaleźć w szczegółowych zasadach...

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie