Najčastejšie otázky

Iné

Aký druh zmluvy mi môžu ponúknuť?

V čase prijatia do zamestnania vám môže byť ponúknutá tzv. zmluva 3a alebo 3b v závislosti od potrieb služby a právnych ustanovení prijímajúcej inštitúcie. Podrobnejšie informácie týkajúce sa zmluvných podmienok nájdete v bode 5 prílohy III k výzve na vyjadrenie záujmu.

viac

Aký je nástupný plat zmluvných zamestnancov?

Základný mesačný plat (v EUR) za 40-hodinový pracovný týždeň (1. 7. 2015.), 1. stupeň: Funkčná skupina IV (stupne 13 až 18): 3 246 – 6 020 EURFunkčná skupina III (stupne 8 až 12): 2 536 – 4 156 EURFunkčná skupina II (stupne 4 až 7): 1 980 – 2 869 EURFunkčná skupina I (stupne 1 až 3): 1 907 – 2 869 EUR Viac informácií o podmienkach zamestnávania nájdete v služobnom poriadku vrátane aktualizovaných informácií o platových podmienkach úradníkov a zmluvných zamestnancov.

viac

Môže lepší výsledok testov zvýšiť moje šance na získanie zamestnania?

Nie. Výsledky výberových testov môžu byť len „uspel/neuspel“. Budete ich vidieť iba vy (cez svoje používateľské konto EPSO). Náborové útvary vidia len to, či uchádzač absolvoval testy úspešne alebo neúspešne. Náborové útvary by od vás nemali vyžadovať predloženie dôkazu o úspešnom absolvovaní testov EPSO, pretože všetky potrebné informácie o statuse vašej prihlášky majú k dispozícii priamo v databáze uchádzačov.

viac

Môžem upravovať obsah prihlášky po jej potvrdení?

S výnimkou časovo neobmedzeného výberového konania CAST (ďalšie informácie o tomto druhu výberového konania) už obsah prihlášky po jej potvrdení nemôžete upravovať, keďže úrad EPSO údaje okamžite spracuje. Uchádzačom, ktorí sa prihlásili na časovo neobmedzené výberové konanie CAST, sa odporúča aktualizovať prihlášku každých šesť mesiacov, aby preukázali, že sa stále zaujímajú o toto výberové konanie, a aby ich údaje ostali pre náborové útvary viditeľné. Svoj životopis v rámci používateľského konta EPSO môžete nahrať alebo aktualizovať kedykoľvek. Tieto informácie však využívajú len náborové...

viac

Aké sú úlohy zmluvných zamestnancov v inštitúciách EÚ?

Náplňou práce zmluvných zamestnancov (CAST) sú manuálne a administratívne podporné úlohy. V prípade potreby môžu zmluvní zamestnanci doplniť kapacity v špecializovaných oblastiach, v ktorých nie je dostatok úradníkov s požadovanými zručnosťami. Zmluvní zamestnanci sú zamestnaní na stanovené maximálne obdobie, obvykle na základe kratšej prvej zmluvy na 6 – 12 mesiacov v závislosti od typu vykonávanej práce. Niektoré orgány EÚ môžu zmluvným zamestnancom zmluvu predĺžiť na neurčité obdobie.

viac

Aký je význam jednotlivých funkčných skupín?

Pozície zmluvných zamestnancov sú dostupné pre celú škálu pracovných miest s rôznymi úrovňami kvalifikácie. Delia sa na tieto štyri funkčné skupiny: I. manuálne a administratívne pomocné služobné úlohy II. kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie a iné súvisiace úlohy III. výkonné úlohy, písanie dokumentov, účtovníctvo a iné obdobné technické úlohy IV. administratívne, poradenské, lingvistické a podobné technické úlohy. Viac informácií nájdete v osobitných pravidlách Európskej komisie pre zamestnávanie zmluvných zamestnancov.

viac

Našli ste odpoveď?

Áno Nie