Pogosta vprašanja

Drugo

Kakšno vrsto pogodbe mi bodo ponudili?

Ponudijo vam lahko t. i. pogodbo 3a ali 3b, odvisno od potreb službe in pravne ureditve institucije, ki vam ponuja zaposlitev. Več informacij o pogodbenih pogojih: točka 5 Priloge III razpisa za prijavo interesa.

več

Kakšna je začetna plača pogodbenih uslužbencev?

Osnovna mesečna plača za 40-urni delavnik (s 1. 7. 2015), 1. stopnja: funkcionalna skupina IV (plačni razredi 13–18): 3 246–6 020 evrovfunkcionalna skupina III (plačni razredi 8–12): 2 536–4 156 evrovfunkcionalna skupina II (plačni razredi 4–7): 1 980–2 869 evrovfunkcionalna skupina I (plačni razredi 1–3): 1 907–2869 evrov Več informacij o zaposlitvenih pogojih vsebujejo Kadrovski predpisi, objavljamo tudi najnovejše podatke o plačah uradnikov in pogodbenih uslužbencev.

več

Ali si bom z boljšim rezultatom testa povečal/povečala možnosti za zaposlitev?

Ne, rezultati izbirnih testov povedo samo to, ali ste test uspešno opravili ali ne. Število točk boste videli samo vi (prek svojega računa EPSO), kadrovske službe bodo videle samo to, ali je bil kandidat uspešen ali ne. Kadrovske službe od vas ne bodo zahtevale dokazil o uspešno opravljenih testih EPSO, saj vse potrebne informacije o vašem statusu vidijo neposredno v podatkovni zbirki kandidatov.

več

Ali lahko spremenim vsebino svoje prijave, potem ko je že bila potrjena?

Razen za stalni razpis CAST (več informacij o tem izbirnem postopku) vsebine prijave po potrditvi ni več mogoče spremeniti, ker bo EPSO nemudoma obdelal podatke. Kandidati v izbirnem postopku za stalni razpis CAST naj svoje prijave posodobijo vsakih šest mesecev, saj tako pokažejo, da se še vedno zanimajo za ta izbirni postopek in želijo ostati vidni za službe za zaposlovanje. Svoj življenjepis lahko kadar koli naložite v račun EPSO ali ga posodobite. Vendar te informacije uporabljajo samo službe za zaposlovanje in niso pomembne pri ocenjevanju ali ugotavljanju, ali izpolnjujete pogoje itd. v...

več

Kakšne so naloge pogodbenega uslužbenca v institucijah EU?

Pogodbeni uslužbenci (CAST) opravljajo fizične ali upravno-administrativne naloge podpornih storitev ali pomagajo pri posebnih projektih na področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami. Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas, ponavadi za krajše začetno obdobje (od 6 do 12 mesecev, odvisno od vrste zaposlitve). V nekaterih organih EU se lahko pogodba podaljša za nedoločen čas.

več

Kaj pomenijo različne funkcionalne skupine?

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Razvrščena so v štiri funkcionalne skupine: I. fizične naloge in upravno-administrativne podporne naloge II. pisarniške in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge III. izvedbene naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge IV. upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge Natančnejše informacije: Posebna pravila Evropske komisije za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne