Vanliga frågor

Övrigt

Vilken typ av kontrakt kommer jag att erbjudas?

Vid rekryteringen kan du komma att erbjudas ett så kallat ”3a”- eller ”3b”-kontrakt, beroende på avdelningens behov och den rekryterande institutionens rättsliga arrangemang. Läs mer om avtalsarrangemangen i punkt 5 i bilaga III till inbjudan till intresseanmälan.

mer

Vilken är ingångslönen för kontraktsanställda?

Grundlönen per månad med 40 timmars arbetsvecka (1.7.2015), första löneklassen: Tjänstegrupp IV (lönegrad 13–18): 3 246–6 020 euroTjänstegrupp III (lönegrad 8–12): 2 536–4 156 euroTjänstegrupp II (lönegrad 4–7): 1 980–2 869 euroTjänstegrupp I (lönegrad 1–3): 1 907–2 869 euro Du kan läsa mer om anställningsvillkoren i tjänsteföreskrifterna och läsa den senaste informationen om löner för fast anställda tjänstemän och kontraktsanställda.

mer

Ökar ett bra provresultat mina chanser att bli anställd?

Nej, resultaten i urvalsproven redovisas bara som godkänt eller underkänt. Det är bara du som ser din poäng (i ditt Epsokonto). De rekryterande avdelningarna ser bara om en sökande har godkänts eller underkänts i proven. De får inte kräva att du ger dem några bevis på att du klarat Epsos prov eftersom all nödvändig information om din status finns tillgänglig för dem i databasen över sökande.

mer

Kan jag ändra min ansökan efter valideringen?

Med undantag för det permanenta urvalsförfarandet för kontraktsanställda (läs om Cast permanent) kan du inte längre ändra din ansökan efter valideringen, eftersom Epso genast börjar behandla den. Om du har skickat in en ansökan till Cast permanent ska du uppdatera den var sjätte månad för att visa att du fortfarande är intresserad av urvalsförfarandet. Då förblir din ansökan synlig för de rekryterande avdelningarna. Du kan när som helst ladda upp eller uppdatera ditt CV i Epsokontot. Ditt CV används enbart av de rekryterande avdelningarna och spelar ingen roll för utvärderingen eller...

mer

Vilka arbetsuppgifter utför kontraktsanställda i EU-institutionerna?

Kontraktsanställda (Cast) kan anställas för olika typer av manuellt eller administrativt arbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens. Anställningstiden är begränsad. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb. Vid vissa EU-organ kan kontraktet förlängas tills vidare.

mer

Vad innebär de olika tjänstegrupperna?

Kontraktsanställningar finns för en rad olika jobb som kräver olika utbildningsnivå. De är indelade i följande fyra tjänstegrupper: I. Manuellt och administrativt servicearbete. II. Kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter. III. Verkställande uppgifter, utarbetande av texter, bokföring och andra liknande tekniska uppgifter. IV. Ledande, utredande, språkliga och liknande tekniska uppgifter. Läs mer i Europeiska kommissionens anställningsvillkor för kontraktsanställda.

mer

Fick du svar på din fråga?

Ja Nej