Časté otázky

Home > Časté dotazy > Kdo se může přihlásit?

Kdo se může přihlásit?

Musím v přihlášce uvést všechny své diplomy (veškerou kvalifikaci)?

Ano, musíte uvést všechny své diplomy (veškerou kvalifikaci). V bodě 1 „prohlášení“, jež je součástí přihlášky, se uvádí: „Prohlašuji na svou čest, že informace uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a úplné.“ V případě nedodržení tohoto ustanovení můžete být z výběrového řízení vyloučeni.

více

Nejsem občanem žádného z členských států EU. Můžu se i tak přihlásit?

Ne, předpokladem k tomu, abyste se mohli přihlásit, je, že k datu potvrzení přihlášky jste občanem některého z členských států Evropské unie. Platné povolení k pobytu se za důkaz o občanství nepovažuje.

více

Mohu se zúčastnit, pokud se mi nepodaří splnit všechny podmínky zápisu a přijetí?

Musíte splňovat všechny podmínky zápisu a přijetí – proto vám rozhodně doporučujeme, abyste se do výběrového nezkoušeli hlásit, pokud je nesplňujete.

více

Existuje věková hranice pro podání přihlášky?

Účast v konkurzu není věkově omezena, nicméně důchodový věk pro úředníky je 66 let. Více informací najdete ve služebním řádu úředníků EU.

více

Jaké doklady o odborné kvalifikaci a vzdělání potřebuji?

Požadavky na minimální vzdělání se liší podle pracovního zařazení. Obecně: uchazeči na pozice, u kterých se nevyžaduje vysokoškolské vzdělání (asistenti / funkční skupina II, III), musejí mít ukončené (alespoň) středoškolské vzdělání uchazeči na pozice, u kterých se vysokoškolské vzdělání požaduje (administrátoři / funkční skupina IV), musejí mít ukončené alespoň (tříleté) bakalářské vzdělání. V některých případech může být rovněž požadována odpovídající praxe.  Přečtěte si naše pokyny týkající se odborné praxe a podívejte se na příklady typů uznávané kvalifikace.

více

Můžu se přihlásit, i když jsem vlastně na dané pracovní místo překvalifikovaná?

V oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu jsou uvedeny minimální požadavky na kvalifikaci a odbornou praxi. Rovněž se v nich popisuje charakter povinností, které budete na daném postu muset vykonávat. Každý, kdo splňuje alespoň tyto minimální požadavky a má kvalifikaci/praxi, které jsou vzhledem k plnění těchto povinností relevantní, se může přihlásit. I když máte kromě toho další kvalifikaci či odbornou praxi, můžete být přijati pouze do uvedené platové třídy / funkční skupiny a pouze pro uvedený profil. Například pokud jste získali bakalářský titul, můžete se hlásit do...

více

Našli jste, co jste hledali?

Ano Ne