Ofte stillede spørgsmål

Forside > Spørgsmål og svar > Udvælgelseskriterier

Udvælgelseskriterier

Skal jeg angive alle mine kvalifikationer/eksamensbeviser i min ansøgningsformular? New

Det er obligatorisk at angive alle dine kvalifikationer/eksamensbeviser. I punkt 1 i "erklæringen" i din ansøgning står der: "Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne i denne ansøgning er korrekte og fuldstændige." Hvis du ikke overholder denne bestemmelse, risikerer du at blive udelukket fra udvælgelsesproceduren.

mere

Jeg er ikke statsborger i et EU-land. Kan jeg søge?

Nej, for at søge skal du være statsborger i et af EU's medlemslande den dag, du validerer din ansøgning. Et gyldigt opholdskort er ikke et bevis på statsborgerskab.

mere

Kan jeg stadig deltage, selvom jeg ikke opfylder alle ansøgningsbetingelserne?

Du skal opfylde alle betingelserne, og vi råder dig kraftigt til at lade være med at søge, hvis du ikke opfylder dem.

mere

Er der en aldersgrænse for at ansøge?

Der er ingen aldersgrænse, men tjenestemænd går automatisk på pension, når de fylder 66. Læs mere i vedtægten for EU-tjenestemænd.

mere

Hvilken form for faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer skal jeg have?

Mindstekravene til din uddannelse afhænger af, hvilken stilling der er tale om. Generelt skal du: ved alle ikke-akademiske stillinger (assistentniveau/ansættelsesgruppe II, III) have afsluttet (mindst) en uddannelse på studentereksamensniveau ved alle akademiske stillinger (administratorniveau/ansættelsesgruppe IV) have afsluttet mindst en uddannelse på universitetsniveau (af tre års varighed). I nogle tilfælde kræves der også relevant erhvervserfaring.  Se også vores retningslinjer om erhvervserfaring og eksempler på godkendte kvalifikationer.

mere

Kan jeg ansøge, hvis jeg er overkvalificeret til stillingen?

I meddelelsen om udvælgelsesprøven eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser beskrives minimumskravene med hensyn til kvalifikationer og erhvervserfaring. Endvidere beskrives de arbejdsopgaver, du kan forvente at skulle udføre. Enhver, der opfylder disse minimumskrav, og hvis kvalifikationer/erfaring er relevante for arbejdsopgaverne, kan ansøge. Selv om du har yderligere kvalifikationer og erhvervserfaring, kan du kun blive ansat i den angivne lønklasse/ansættelsesgruppe og i en stilling, der svarer til den beskrevne profil. Hvis du f.eks. har en videregående uddannelse, kan du godt...

mere

Fandt du et svar?

Ja Nej