Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Επιλεξιμότητα

Επιλεξιμότητα

Πρέπει να αναφέρω όλους τους τίτλους/όλα τα πτυχία μου στην αίτησή μου;

Είναι υποχρεωτικό να αναφέρετε όλους τους τίτλους/όλα τα πτυχία σας στην αίτησή σας. Στο σημείο 1 της «δήλωσης» που περιέχει η αίτησή σας αναφέρεται: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιέχει η παρούσα αίτηση είναι αληθή και πλήρη.» Η μη συμμόρφωση με αυτή τη διάταξη συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής.

περισσότερα

Δεν είμαι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Όχι, την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησής σας, πρέπει να είστε υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια έγκυρη άδεια διαμονής δεν θεωρείται αποδεικτικό της ιθαγένειας.

περισσότερα

Μπορώ να συμμετάσχω παρόλο που δεν πληρώ όλους τους όρους επιλεξιμότητας;

Πρέπει να πληροίτε όλους τους όρους. Σας συνιστούμε να μην υποβάλετε αίτηση σε περίπτωση που δεν τους πληροίτε.

περισσότερα

Υπάρχει όριο ηλικίας για την υποβολή αίτησης;

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται αυτομάτως στα 66 τους χρόνια. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ.

περισσότερα

Τι επαγγελματικά προσόντα και τίτλους σπουδών πρέπει να έχω;

Οι ελάχιστες απαιτήσεις τίτλων σπουδών ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση. Γενικά: για όλες τις θέσεις μη πανεπιστημιακού επιπέδου (βοηθοί/ομάδες καθηκόντων II, III) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όλες τις θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου (διοικητικοί υπάλληλοι/ομάδα καθηκόντων IV) απαιτείται να έχετε ολοκληρώσει (τουλάχιστον) τριτοβάθμια εκπαίδευση (τριετούς διάρκειας). Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται σχετική επαγγελματική εμπειρία.  Δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές για την επαγγελματική εμπειρία και παραδείγματα αποδεκτών τίτλων...

περισσότερα

Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας αν διαθέτω περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση;

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Περιγράφεται επίσης η φύση των καθηκόντων που μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε. Οποιοσδήποτε πληροί τουλάχιστον αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις και διαθέτει προσόντα/πείρα σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, μπορεί να υποβάλει αίτηση. Ακόμη και αν έχετε επιπλέον προσόντα και επαγγελματική πείρα, μπορείτε να προσληφθείτε μόνον στον συγκεκριμένο βαθμό/ομάδα καθηκόντων και για το συγκεκριμένο προφίλ. Για παράδειγμα, ακόμη και αν...

περισσότερα

Βρήκατε απάντηση;

Ναι Όχι