KKK

Home > KKK > Osalemistingimuste täitmine

Osalemistingimuste täitmine

Kas peaksin oma kandideerimisavalduses nimetama kõik oma kvalifikatsioonid/diplomid?

Kõikide diplomite/kvalifikatsioonide nimetamine on kohustuslik. Teie kandideerimisavalduses oleva kinnituse esimeses punktis on märgitud: „Kinnitan, et selles kandideerimisavalduses esitatud teave on tõene ja täielik.“ Kui eirate seda kinnitust, võib teid valikumenetlusest välja jätta.

veel

Ma ei ole ühegi ELi liikmesriigi kodanik. Kas ma võin kandideerida?

Ei. Teie kandideerimisavalduse kinnitamise kuupäeval peate olema ühe Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. Kehtivat elamisluba ei käsitata tõendina kodakondsusest.

veel

Kas ma võin kandideerida ka juhul, kui ma ei täida kõiki osalemistingimusi?

Peate täitma kõik tingimused ja me soovitame tungivalt Teil mitte kandideerida, kui Te neid ei täida.

veel

Kas kandideerimisel on vanusepiir?

Vanusepiiri ei ole, kuid 66aastaselt lähevad ametnikud automaatselt pensionile. Lisateavet leiate ELi ametnike personalieeskirjadest.

veel

Milline kutsekvalifikatsioon ja haridus peab mul olema?

Haridusega seotud miinimumnõuded sõltuvad ametikohast. Üldjuhul: kõigi kõrgharidust mitte-eeldavate ametikohtade (assistendid / II ja III tegevusüksus) puhul on nõutav (vähemalt) keskharidus; kõigi kõrgharidust eeldavate ametikohtade (administraatorid / IV tegevusüksus) puhul on nõutav vähemalt ülikooliharidus (kolm aastat õpinguid). Mõnikord on vajalik töökogemus asjaomases valdkonnas.  Siit leiate juhiseid oma töökogemuse hindamiseks ja näiteid sobivatest tõenditest kutsekvalifikatsiooni kohta.

veel

Kas ma saan konkursil kandideerida, kui olen asjaomase ametikoha jaoks ülekvalifitseeritud?

Konkursiteates või osalemiskutses kirjeldatatakse kvalifikatsiooni ja kutsealase kogemuse suhtes esitatavaid miinimumnõudeid. Selles kirjeldatakse ka teie võimalikke tööülesandeid. Kõik isikud, kes täidavad vähemalt neid miinimumnõudeid ja kelle kvalifikatsioon/kogemused on tööülesannete täitmiseks asjakohased, võivad konkursil osaleda. Isegi kui teil on täiendavaid kvalifikatsioone ja kutsealaseid kogemusi, saab teid värvata üksnes nimetatud palgaastmele ja tegevusüksusesse ning asjaomasele ametikohale. Näiteks, kui teil on bakalaureusekraad, võite siiski osaleda abiteenistujate...

veel

Kas leidsite vastuse?

Jah Ei