Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Kelpoisuusehdot

Kelpoisuusehdot

Pitääkö minun ilmoittaa kaikki tutkintoni ja todistukseni hakemuslomakkeessa?

Kyllä, kaikkien tutkintojen ja todistusten ilmoittaminen on pakollista. Hakemuslomakkeen yhteydessä annettavan vakuutuksen kohta 1 kuuluu: ”Vakuutan tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi ja täydellisiksi.” Jos hakija ei noudata tätä vaatimusta, hänet voidaan sulkea pois valintamenettelystä.

lisää

En ole minkään EU-maan kansalainen. Voinko silti hakea?

Et voi. Sinun on oltava jonkin EU-maan kansalainen sinä päivänä, jona validoit hakemuksesi. Voimassa oleva oleskelulupa ei ole todiste kansalaisuudesta.

lisää

Voinko osallistua vaikken täyttäisi kaikkia kelpoisuusehtoja?

Et voi osallistua, ellet täytä kaikkia kelpoisuusehtoja.

lisää

Onko hakijoille asetettu ikäraja?

Hakijoille ei ole asetettu ikärajoja. Virkamiesten eläkeikä on 66 vuotta. Lisätietoja: EU-virkamiehiä koskevat henkilöstösäännöt.

lisää

Millaista koulutusta ja työkokemusta hakijoilta edellytetään?

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan. Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti: hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmät II ja III – edellytyksenä vähintään ylemmän perusasteen tai keskiasteen tutkinto hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV – edellytyksenä korkeakoulututkinto  (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot). Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.  Katso työkokemusta koskevat ohjeet ja esimerkkejä hyväksyttävistä tutkintotodistuksista.

lisää

Voinko hakea tehtävään, johon olen ylikoulutettu?

Kilpailuilmoitus ja kiinnostuksenilmaisupyyntö sisältävät koulutusta ja työkokemusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Niissä kuvataan myös työtehtävät, joita tehtävään valittu työntekijä voi joutua suorittamaan. Tehtävään voi hakea jokainen, joka täyttää vähintään nämä vähimmäisvaatimukset ja jolla on tehtävään sopiva koulutus/työkokemus. Vaikka sinulla olisi vaadittua enemmän koulutusta tai työkokemusta, sinut voidaan rekrytoida vain kyseistä tehtävää varten määriteltyyn palkkaluokkaan/tehtäväryhmään ja työntekijäprofiiliin. Jos sinulla on korkeakoulututkinto, voit esimerkiksi hakea...

lisää

Löysitkö vastauksen kysymykseesi?

Kyllä En