Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Incháilitheacht

Incháilitheacht

Ar cheart dom na cáilíochtaí/dioplómaí uile atá agam a lua san fhoirm iarratais?

Tá sé éigeantach do chuid cáilíochtaí/dioplómaí uile a lua san fhoirm iarratais. Tá an méid seo ráite i bPointe 1 den “dearbhú” san iarratas agat: "Dearbhaím ar m'fhocal go bhfuil an fhaisnéis a chuir mé san iarratas seo fíor agus iomlán." Mura gcloí tú leis an bhforáil sin is féidir go gcuirfear as an bpróiseas roghnúcháin tú.

tuilleadh

Ní saoránach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh mé. An féidir liom iarratas a dhéanamh?

Ní féidir. Ní mór bheith i do shaoránach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh chun iarratas a dhéanamh. Ní ghlactar le ceadúnas cónaithe bailí mar chruthú ar shaoránacht.

tuilleadh

An bhféadfaidh mé páirt a ghlacadh mura gcomhlíonaim na coinníollacha incháilitheachta?

Ní mór duit na coinníollacha uile a chomhlíonadh agus is é ár gcomhairle duit gan iarratas a dhéanamh mura gcomhlíonann tú iad.

tuilleadh

An bhfuil teorainn aoise ann d'iarrthóirí i gcomórtais?

Níl aon teorainn aoise ann, ach ní mór do gach oifigeach dul ar scor ar 66 bliain d'aois a shlánú dó. Tá tuilleadh eolais ina thaobh sin i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh.

tuilleadh

Cad iad na cáilíochtaí gairme agus oideachais a theastaíonn?

An leibhéal oideachais is gá, bíonn sé ag brath ar an bpost. Go ginearálta: i gcás gach poist nach do chéimithe ollscoile é (leibhéal cúntóirí/grúpaí feidhme II, III), ní mór oideachas meánscoile (ar a laghad) a bheith agat i gcás gach poist do chéimithe (leibhéal riarthóirí/grúpa feidhme IV), ní mór oideachas ollscoile (trí bliana ar a laghad) a bheith agat. D'fhéadfadh taithí oibre chuí a bheith ag teastáil i gcásanna áirithe.  Tá tuilleadh eolais sna treoirlínte maidir le taithí oibre agus sna samplaí de na cineálacha cáilíochtaí a nglactar leo.

tuilleadh

An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

Na cáilíochtaí agus an taithí oibre a leagtar síos i bhfógraí comórtais agus i nglaonna ar léiriú spéise, is riachtanais íosta iad. Ina theannta sin, bíonn cur síos sna doiciméid sin ar na cineálacha dualgais a d'fhéadfadh a bheith ort. Duine a chomhlíonann na riachtanais íosta sin agus a bhfuil a chuid cáilíochtaí agus taithí ábhartha do dhualgais an phoist, féadann an duine sin iarratas a dhéanamh. Fiú má tá cáilíochtaí agus taithí oibre breise agat, ní féidir tú a earcú ach ag an ngrád/grúpa feidhme agus don phróifíl atá sonraithe. Má tá céim bhaitsiléara agat, mar shampla, níl aon chosc...

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh