Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Incháilitheacht

Incháilitheacht

Ní saoránach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh mé. An féidir liom iarratas a dhéanamh?

Ní féidir. Ní mór bheith i do shaoránach de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh chun iarratas a dhéanamh. Ní ghlactar le ceadúnas cónaithe bailí mar chruthú ar shaoránacht.

tuilleadh

An bhféadfaidh mé páirt a ghlacadh mura gcomhlíonaim na coinníollacha incháilitheachta?

Ní mór duit na coinníollacha uile a chomhlíonadh agus is é ár gcomhairle duit gan iarratas a dhéanamh mura gcomhlíonann tú iad.

tuilleadh

An bhfuil teorainn aoise ann d'iarrthóirí i gcomórtais?

Níl aon teorainn aoise ann, ach ní mór do gach oifigeach dul ar scor ar 66 bliain d'aois a shlánú dó. Tá tuilleadh eolais ina thaobh sin i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh.

tuilleadh

Cad iad na cáilíochtaí gairme agus oideachais a theastaíonn?

An leibhéal oideachais is gá, bíonn sé ag brath ar an bpost. Go ginearálta: i gcás gach poist nach do chéimithe ollscoile é (leibhéal cúntóirí/grúpaí feidhme II, III), ní mór oideachas meánscoile (ar a laghad) a bheith agat i gcás gach poist do chéimithe (leibhéal riarthóirí/grúpa feidhme IV), ní mór oideachas ollscoile (trí bliana ar a laghad) a bheith agat. D'fhéadfadh taithí oibre chuí a bheith ag teastáil i gcásanna áirithe.  Tá tuilleadh eolais sna treoirlínte maidir le taithí oibre agus sna samplaí de na cineálacha cáilíochtaí a nglactar leo.

tuilleadh

An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

Na cáilíochtaí agus an taithí oibre a leagtar síos i bhfógraí comórtais agus i nglaonna ar léiriú spéise, is riachtanais íosta iad. Ina theannta sin, bíonn cur síos sna doiciméid sin ar na cineálacha dualgais a d'fhéadfadh a bheith ort. Duine a chomhlíonann na riachtanais íosta sin agus a bhfuil a chuid cáilíochtaí agus taithí ábhartha do dhualgais an phoist, féadann an duine sin iarratas a dhéanamh. Fiú má tá cáilíochtaí agus taithí oibre breise agat, ní féidir tú a earcú ach ag an ngrád/grúpa feidhme agus don phróifíl atá sonraithe. Má tá céim bhaitsiléara agat, mar shampla, níl aon chosc...

tuilleadh

Ar aimsigh tú freagra?

D'aimsigh Níor aimsigh