Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Ispunjavanje uvjeta

Ispunjavanje uvjeta

Trebam li u obrascu za prijavu navesti sve svoje kvalifikacije/diplome?

Obvezno je navesti sve diplome/kvalifikacije. U točki 1. „izjave” u Vašoj prijavi navodi se: „Izjavljujem da su informacije u ovoj prijavi istinite i potpune.” Nepoštovanje tog zahtjeva može uzrokovati isključenje iz postupka odabira.

Više

Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Ne. Kako biste se prijavili, na dan potvrđivanja prijave morate biti državljanin jedne od država članica Europske unije. Važeća boravišna dozvola ne smatra se dokazom o državljanstvu.

Više

Mogu li sudjelovati ako ne ispunjavam sve uvjete prihvatljivosti?

Morate ispunjavati sve uvjete. Osobama koje ne ispunjavaju sve uvjete preporučujemo da se ne prijavljuju.

Više

Postoji li dobna granica za prijavu?

Dobna granica ne postoji, no stalno zaposleno osoblje odlazi u mirovinu sa 66 godina. Za više informacija vidi Pravilnik o osoblju za dužnosnike EU-a.

Više

Koje profesionalne i obrazovne kvalifikacije moram posjedovati?

Minimalne obrazovne kvalifikacije ovise o vrsti radnog mjesta. Općenito: za sva radna mjesta za koja nije potrebno visokoškolsko obrazovanje (asistenti / funkcijske skupine II. i III.) morate imati završeno (barem) srednjoškolsko obrazovanje za sva radna mjesta za koja je potrebno visokoškolsko obrazovanje (administratori / funkcijska skupina IV.) morate imati završeno barem visokoškolsko obrazovanje (u trajanju od tri godine). U nekim je slučajevima potrebno relevantno radno iskustvo.  Vidi smjernice o stručnom iskustvu i primjere prihvatljivih kvalifikacija.

Više

Mogu li se prijaviti ako sam prekvalificiran za predmetno radno mjesto?

U obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa navedeni su minimalni zahtjevi u pogledu kvalifikacija i stručnog iskustva. Isto tako, navedena je priroda dužnosti koje ćete možda morati obavljati. Može se prijaviti svaka osoba koja ispunjava barem minimalne zahtjeve i čije su kvalifikacije / radno iskustvo relevantni za predmetne dužnosti. Zaposliti se možete samo u platnom razredu / funkcijskoj skupini za traženi profil bez obzira na dodatne kvalifikacije i stručno iskustvo. Primjerice, ako ste završili preddiplomski studij možete se prijaviti na natječaj za asistente iako se za to...

Više

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne