DUK

Home > DUK > Tinkamumas

Tinkamumas

Ar savo paraiškos formoje turėčiau nurodyti visą savo kvalifikaciją ir (arba) visus diplomus?

Privalote nurodyti visus savo diplomus / kvalifikaciją. Jūsų paraiškos deklaracijos 1 punkte nurodyta: „Patvirtinu savo garbės žodžiu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija teisinga ir išsami.“ Jei nesilaikysite šios nuostatos, galite būti pašalintas iš atrankos procedūros.

daugiau

Nesu nė vienos iš ES valstybių narių pilietis. Ar galiu teikti paraišką?

Ne, kad galėtumėte teikti paraišką, jos patvirtinimo dieną turite turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę. Galiojantis leidimas gyventi šalyje nėra laikomas pilietybės įrodymu.

daugiau

Ar galiu dalyvauti, jei atitinku ne visus tinkamumo reikalavimus?

Kandidatas privalo atitikti visus reikalavimus. Jei jų neatitinkate, primygtinai patariame paraiškos neteikti.

daugiau

Ar yra nustatyta paraiškų teikėjų amžiaus riba?

Amžiaus riba nenustatyta, tačiau sulaukę 66 metų pareigūnai automatiškai išeina į pensiją. Išsamesnės informacijos pateikiama ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.

daugiau

Kokią profesinę kvalifikaciją ir kokį išsilavinimą turiu turėti?

Būtiniausi išsilavinimo reikalavimai skiriasi ir priklauso nuo pareigybės. Paprastai keliami tokie išsilavinimo reikalavimai: visoms nediplomuotų specialistų pareigoms (padėjėjų lygmuo, II ir III pareigų grupės) eiti reikalaujama bent vidurinio išsilavinimo; visoms diplomuotų specialistų pareigoms (administratorių lygmuo, IV pareigų grupė) eiti reikalaujama bent (trejų metų trukmės) universitetinio išsilavinimo. Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.  Žr. mūsų profesinės patirties gaires ir reikalavimus atitinkančios kvalifikacijos pavyzdžius.

daugiau

Ar galiu teikti paraišką, jei mano kvalifikacija pareigybei per aukšta?

Pranešime apie konkursą arba kvietime pareikšti susidomėjimą aprašomi minimalūs kvalifikacijos ir profesinės patirties reikalavimai. Juose taip pat aprašomas pareigų, kurias jums gali reikėti atlikti, pobūdis. Paraiškas teikti gali visi asmenys, atitinkantys bent tuos minimalius reikalavimus ir kurių kvalifikacija ir (arba) patirtis tinkama toms pareigoms. Net jei turite papildomos kvalifikacijos ir profesinės patirties, galite būti įdarbintas tik nurodyto profilio pareigoms ir jums gali būti suteiktas tik nurodytas lygis ir pareigų grupė. Pavyzdžiui, jei turite universitetinį išsilavinimą,...

daugiau

Ar radote atsakymą?

Taip Ne