Bieži uzdotie jautājumi

Home > Bieži jautājumi > Kas var pieteikties

Kas var pieteikties

Vai pieteikuma veidlapā man ir jānorāda visi savas kvalifikācijas veidi / diplomi?

Jums ir obligāti jānorāda visi savi diplomi / kvalifikācijas veidi. Jūsu pieteikumā esošās deklarācijas 1. punktā teikts: “Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.” Ja neievērosiet šo noteikumu, jūs var izslēgt no atlases procedūras.

vairāk

Es neesmu nevienas ES dalībvalsts pilsonis. Vai drīkstu pieteikties?

Nē, jūsu pieteikuma apstiprināšanas dienā jums ir jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim. Tikai tādā gadījumā drīkstat pieteikties. Derīgu uzturēšanās atļauju neuzskata par pilsonības pierādījumu.

vairāk

Vai drīkstu piedalīties, kaut arī neatbilstu visām prasībām?

Jums ir jāatbilst visām prasībām, tāpēc iesakām nepieteikties, ja tām neatbilstat.

vairāk

Vai ir noteikti vecuma ierobežojumi attiecībā uz pieteikšanos?

Vecuma ierobežojumu nav, tomēr ierēdņu automātiskas pensionēšanās vecums ir 66 gadi. Sīkākai informācijai skatiet ES ierēdņu Civildienesta noteikumus.

vairāk

Kāda profesionālā un izglītības kvalifikācija tiek prasīta?

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no amata. Principā: visām augstāko izglītību neieguvušu personu pozīcijām (asistentu līmenis/II, III funkciju grupa) ir vajadzīga pabeigta vidusskolas izglītība; visām augstāko izglītību ieguvušu personu pozīcijām (administratoru līmenis/ IV funkciju grupa) ir vajadzīga pabeigta augstākā izglītība (kuras ilgums ir trīs gadi). Dažos gadījumos var tikt prasīta atbilstīga darba pieredze.  Skatiet pamatnostādnes par profesionālo pieredzi un tādu kvalifikācijas veidu piemērus, kurus atzīst.

vairāk

Vai varu pieteikties, ja mana kvalifikācija konkrētajam amatam ir pārāk augsta?

Paziņojumos par konkursu vai uzaicinājumos izteikt ieinteresētību ir minētas minimālās prasības attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi. Tajos ir arī aprakstīti iespējamie veicamie pienākumi. Pieteikties drīkst ikviens, kurš atbilst vismaz šīm minimālajām prasībām un kura kvalifikācija vai pieredze atbilst veicamajiem pienākumiem. Pat ja jums ir vēl cita kvalifikācija un profesionālā pieredze, jūs var pieņemt darbā vienīgi attiecīgā profila norādītajā pakāpē un funkciju grupā. Piemēram, ja jums ir bakalaura grāds, jūs varat pieteikties asistentu atlases procedūrā, kurā tiek...

vairāk

Vai atradāt atbildi?