FAQs

Home > FAQs > Eliġibbiltà

Eliġibbiltà

Għandi nindika l-kwalifiki/diplomi kollha tiegħi fil-formola tal-applikazzjoni tiegħi?

Huwa obbligatorju li int isemmi d-diplomi/il-kwalifiki kollha tiegħek. Il-punt 1 tad- “dikjarazzjoni” fl-applikazzjoni tiegħek jistqarr: “Niddikjara fuq l-unur tiegħi li l-informazzjoni mogħtija f’din l-applikazzjoni hi vera u kompleta.” U kwalunkwe nuqqas ta’ konformità ma’ din id-dispożizzjoni jista’ jeskludik mill-proċedura tal-għażla.

aktar

M’iniex ċittadin ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-UE. Nista’ napplika?

Le, fid-data tal-validazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek trid tkun ċittadin ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex tapplika. Permess ta’ residenza validu ma jitqiesx prova taċ-ċittadinanza.

aktar

Xorta nista’ nipparteċipa jekk ma nissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta' eliġibilità?

Trid tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha u nirrakkomandawlek bil-qawwa li ma tapplikax jekk inti ma tissodisfahomx.

aktar

Hemm limitu ta' età fuq l-applikazzjoni?

M'hemmx limitu ta' età, madankollu l-uffiċjali jirtiraw awtomatikamet ta' 66 sena. Għal aktar dettalji, aqra r-Regolamenti tal-Persunal tal-Uffiċjali tal-UE.

aktar

X’tip ta’ kwalifiki professjonali u edukattivi għandi bżonn?

Ir-rekwiżiti edukattivi minimi jvarjaw skont il-pożizzjoni. Ġeneralment: il-pożizzjonijiet kollha għal dawk mhux gradwati (livell ta' assistent/gruppi ta' funzjoni II, III) jirrikjedu (tal-anqas) li tkun lestjet l-edukazzjoni sekondarja il-pożizzjonijiet kollha għall-gradwati (livell ta' amministratur/grupp ta' funzjoni IV) jirrikjedu li tkun lestejt edukazzjoni universitarja (ta' tliet snin). Esperjenza ta' xogħol rilevanti taf tkun meħtieġa f'ċerti każijiet.  Jekk jogħġbok ara l-linji gwida dwar l-esperjenza professjonali u eżempji ta' tipi ta' kwalifiki aċċettati.

aktar

Nista’ napplika jekk għandi aktar kwalifiki milli tirrikjedi l-kariga?

L-avviż tal-kompetizzjoni jew is-sejħa ta’ espressjoni ta’ interess tiddeskrivi r-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-kwalifiki u l-esperjenza professjonali. Dan jiddeskrivi wkoll in-natura tal-kompiti li jkollok twettaq. Kwalunkwe persuna li tissodisfa tal-inqas dawn ir-rekwiżiti minimi u li l-kwalifiki/esperjenza tagħha huma rilevanti max-xogħol inkwistjoni tista' tapplika. Anki jekk ikollok kwalifiki u esperjenza professjonali addizzjonali, tista’ biss tiġi rreklutat fil-grad/grupp ta’ funzjoni u għall-profil speċifikati. Pereżempju, jekk għandek baċellerat xorta tista' tapplika għal...

aktar

Sibt tweġiba?

Iva Le