Veelgestelde vragen

Home > Veelgestelde vragen > Toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Moet ik al mijn kwalificaties/diploma’s op mijn sollicitatieformulier vermelden?

Ja, dat is verplicht. In punt 1 van de "Verklaring op erewoord" bij uw sollicitatie bevestigt u immers dat alle informatie in uw sollicitatie juist en volledig is. Als er gegevens ontbreken of niet correct zijn, kunt u van de selectieprocedure worden uitgesloten.

meer

Ik heb niet de nationaliteit van een van de EU-landen. Kan ik toch aan een selectieprocedure meedoen?

Nee, u moet op de dag waarop u uw sollicitatie valideert, al de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie bezitten. Een geldige verblijfsvergunning is niet voldoende.

meer

Kan ik toch meedoen, ook al voldoe ik niet aan alle toelatingscriteria?

U moet aan alle criteria voldoen, anders heeft het geen zin om te solliciteren.

meer

Tot welke leeftijd kan ik solliciteren?

Er is geen leeftijdsgrens, maar op hun 66ste gaan ambtenaren automatisch met pensioen. Meer informatie vindt u in het Statuut van de EU-ambtenaren.

meer

Welke eisen stellen jullie aan ervaring en opleiding?

De vereiste minimumopleiding hangt af van de functie. In het algemeen moet u voor: alle niet-universitaire functies (assistenten, functiegroepen II en III) (minstens) een diploma middelbaar onderwijs hebben alle universitaire functies (administrateurs, functiegroep IV) een afgeronde universitaire opleiding van minstens drie jaar hebben In sommige gevallen kan relevante werkervaring gevraagd worden.  Bekijk onze regels voor de erkenning van beroepservaring en voorbeelden van aanvaarde kwalificaties.

meer

Kan ik solliciteren als ik voor de functie overgekwalificeerd ben?

De aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling vermeldt de minimaal vereiste kwalificaties en werkervaring. Ook staat daarin welke taken u zult krijgen. Iedereen die voldoet aan de minimumvereisten en relevante ervaring en kwalificaties heeft, kan solliciteren. Maar als u wordt aangenomen voor een bepaalde functie, kunt u niet in een hogere rang/functiegroep of met een ander profiel beginnen, welke aanvullende kwalificaties of werkervaring u ook heeft. Met een masterdiploma kan u bijvoorbeeld solliciteren voor de functie van...

meer

Is uw vraag beantwoord?

Ja Nee