Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Warunki udziału w konkursie

Warunki udziału w konkursie

Czy w formularzu zgłoszeniowym muszę podać wszystkie swoje kwalifikacje/dyplomy?

Podanie wszystkich swoich dyplomów/kwalifikacji jest obowiązkowe. Punkt 1 oświadczenia zawartego w zgłoszeniu stanowi: „Oświadczam, że informacje podane w tym zgłoszeniu są prawdziwe i kompletne.” Nieprzestrzeganie tego zapisu może skutkować wykluczeniem z procedury naboru.

więcej

Nie jestem obywatelem jednego z państw członkowskich UE. Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę?

Nie. W dniu wysłania swojego zgłoszenia kandydat musi mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Ważny dokument pobytowy nie jest uznawany za dowód obywatelstwa.

więcej

Czy mogę zgłosić swoją kandydaturę, jeżeli nie spełniam wszystkich warunków?

Kandydat musi spełniać wszystkie warunki. W przeciwnym razie zdecydowanie odradzamy zgłaszanie swojej kandydatury.

więcej

Czy istnieje górny limit wieku dla osób biorących udział w konkursie?

Nie ma ograniczeń wiekowych, jednak urzędnicy automatycznie przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym urzędników UE.

więcej

Jakie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie są potrzebne, aby zgłosić swoją kandydaturę?

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska. Z reguły: wszystkie stanowiska dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent/grupy funkcyjne II i III) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie szkoły średniej wszystkie stanowiska dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator/grupa funkcyjna IV) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie studiów wyższych (trzy lata). W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.  Prosimy zapoznać się ze wskazówkami w...

więcej

Czy mogę zgłosić się na to stanowisko, jeśli mam kwalifikacje wyższe od wymaganych?

W ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania określone są minimalne wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajduje się tam także opis rodzaju obowiązków, jakie mogą być na danym stanowisku wymagane. Zgłosić może się każda osoba, która spełnia minimalne wymogi i której kwalifikacje/doświadczenie zawodowe odpowiadają wymaganym obowiązkom. Nawet jeśli Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe są wyższe od wymaganych, zatrudniony możesz zostać tylko w określonej grupie zaszeregowania/grupie funkcyjnej i na stanowisku o określonym profilu. Na przykład...

więcej

Czy znalazłeś odpowiedź?

Tak Nie