Întrebări și răspunsuri

Home > Întrebări și răspunsuri > Eligibilitate

Eligibilitate

Trebuie să menționez toate calificările/diplomele pe care le dețin în formularul de candidatură?

Da, este obligatoriu să menționați toate diplomele/calificările pe care le dețineți. Iată ce declarați la punctul 1 din declarația din formular: „Declar pe propria răspundere că informațiile furnizate în prezentul formular de candidatură sunt adevărate și complete.” Dacă nu respectați propria declarație, puteți fi exclus din procedura de selecție.

mai mult

Nu sunt cetățean al niciunui stat membru al UE. Mă pot înscrie?

Nu. Pentru a vă putea înscrie trebuie să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene la data validării formularului de candidatură. Permisul de ședere valabil nu este considerat dovadă a cetățeniei.

mai mult

Pot participa chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate?

Trebuie să îndepliniți toate condițiile și vă recomandăm insistent să nu vă înscrieți dacă nu le îndepliniți.

mai mult

Există limită de vârstă pentru înscrieri?

Nu există cerințe privind vârsta, însă trebuie să țineți cont că funcționarii europeni se pensionează automat la 66 de ani. Pentru detalii, citiți Statutul funcționarilor UE.

mai mult

De ce fel de calificări profesionale și diplome am nevoie?

Condițiile minime privind nivelul studiilor diferă de la un post la altul. În general: pentru toate posturile de asistent/din grupele de funcții II și III trebuie să fi absolvit cel puțin ciclul secundar de învățământ pentru toate posturile de administrator/din grupa de funcții IV trebuie să fi absolvit cursuri universitare cu durata de minim trei ani. În unele cazuri, vi se poate cere să aveți o anumită experiență profesională. Consultați guidelines on professional experience and examples of types of qualifications accepted.

mai mult

Îmi pot depune candidatura dacă sunt supracalificat pentru postul respectiv?

Anunțurile de concurs sau cererile de exprimare a interesului prevăd cerințele minime de calificare și de experiență profesională. De asemenea, ele descriu natura atribuțiilor pe care le veți avea. Își poate depune candidatura orice persoană care îndeplinește cel puțin cerințele minime respective și a cărei calificare/experiență este relevantă pentru atribuțiile în cauză. Chiar dacă experiența/calificările dvs. depășesc cerințele minime, puteți fi recrutat numai la gradul/grupa de funcții și profilul specificat. De exemplu, chiar dacă sunteți absolvent de studii universitare, puteți participa...

mai mult

Ați găsit răspunsul?

Da Nu