Pogosta vprašanja

Home > Pogosta vprašanja > Izpolnjevanje pogojev

Izpolnjevanje pogojev

Ali moram v prijavnici navesti vse pridobljene kvalifikacije/diplome?

Obvezno morate navesti vse svoje diplome/kvalifikacije. Točka 1 izjave v vaši prijavnici navaja: „Častno izjavljam, da so vse navedene informacije v tej prijavi resnične in popolne.“ Neizpolnjevanje te obveznosti lahko pomeni izključitev iz izbirnega postopka.

več

Nisem državljan/ka ene od držav članic EU. Ali se lahko prijavim?

Ne, na datum, ko potrdite svojo prijavo, morate biti državljan/ka ene od držav članic Evropske unije. Veljavno dovoljenje za prebivanje se ne šteje za dokazilo o državljanstvu.

več

Ali se lahko prijavim, tudi če ne izpolnjujem vseh sprejemnih pogojev?

Izpolnjevati morate vse pogoje, zato vam svetujemo, da se ne prijavite, če jih ne izpolnjujete.

več

Ali za prijavo velja starostna omejitev?

Starostne omejitve ni, vendar velja za uradnike samodejna upokojitev pri dopolnjeni starosti 66 let. Več v kadrovskih predpisih za uradnike EU.

več

Kakšne poklicne kvalifikacije in izobrazbo potrebujem?

Zahteve glede izobrazbe se razlikujejo glede na razpisano delovno mesto. Na splošno: se za delovna mesta strokovno-tehničnih uslužbencev (funkcionalni skupini II, III) zahteva (najmanj) zaključena srednješolska izobrazba; se za delovna mesta upravnih uslužbencev (funkcionalna skupina IV) zahteva najmanj zaključeni (triletni) univerzitetni študij. V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje. Več o delovnih izkušnjah in vrstah kvalifikacij.

več

Ali se lahko prijavim, tudi če imam preveč kvalifikacij?

V razpisu natečaja ali razpisu za prijavo interesa so navedeni minimalni pogoji glede kvalifikacij in poklicnih izkušenj. Opisane so tudi naloge, ki jih boste morali opravljati. Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo vsaj te minimalne pogoje in imajo relevantne kvalifikacije oziroma izkušnje za opravljanje teh nalog. Tudi če imate dodatne kvalifikacije in poklicne izkušnje, se boste lahko zaposlili samo v navedenem razredu/funkcionalni skupini in profilu delovnega mesta. Če imate denimo univerzitetno diplomo, lahko vseeno sodelujete v izbirnem postopku za strokovno-tehnične uslužbence, kjer...

več

Ste našli odgovor na svoje vprašanje?

Da Ne